PL EN


2013 | 169 | 168-179
Article title

Dobre rządzenie w teorii i praktyce strategicznego zarządzania publicznego w regionach

Content
Title variants
EN
Good Governance in Theory and Practice of Strategic Public Management in Regions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article characterises the concept of good governance nad there are presented examples of its measurement at the national level and the voievodship level. It shows the impact of good governance on the quality of governance and the effectiveness of development management. For these reasons, the content of regional strategies for economic and social development have been analyzed. Analysis aim was to identify the planned activities for the implementation of the principles of good governance.
Year
Volume
169
Pages
168-179
Physical description
Contributors
References
  • Ecorys: Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce. Warszawa 2008. http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ NR/rdonlyres/A442CA66-0350-4420-9DB1- F95F163501B8/48886/raportkoncowy.pdf (15.08.2012).
  • European Commission: White Paper of the European Union on Good Governance. Brussels 2001.
  • Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators/theme10 (15.08.2012).
  • Eurostat. Sustainable Development in the European Union. 2011 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy. Luxembourg 2011.
  • Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2004.
  • Kraay A., Kaufmann D., Mastruzzi M.: Governance Matters VIII, Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2008. World Bank Policy Research Working Paper 4978.
  • Kwieciński L., Święcka-Wiktorska A., Kobielska K.: Analiza określająca wpływ zintegrowanego zarządzania na region. Ekspertyza przygotowana w ramach projektu "Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego". Wrocław 2010.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013. Warszawa 2007.
  • Schöler G., Walther C.: A Practical Guidebook on Strategic Management for Municipal Administration. The World Bank, Bertelsmann Foundation, 2003.
  • Wilkin J.: Koncepcje dobrego rządzenia - przegląd problematyki i kierunków badań. Seminarium pt. "Instytucjonalizacja zasad dobrego rządzenia (good governance) w Polsce i rola środowisk naukowych w tym procesie", 24 luty 2012. http://www.ceaps.uw.edu.pl/index.php/pl/events/archive (1.09.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-51943142-2d96-4370-acff-1a9e2aecd5c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.