PL EN


Journal
2017 | 17(24) | 111-125
Article title

Telewizyjni Wikingowie – legenda na szklanym ekranie

Title variants
EN
Michael Hirst’s Vikings TV Series: a Legend on a Small Screen
Languages of publication
Abstracts
EN
The article is an analysis of the mechanisms and the scope of reinterpretation of ideas of “Viking” made by the creators of the television series Vikings, in the context of alleged historical film, a genre popular cinema, the issue of transformation of the content of the source materials.
Journal
Year
Issue
Pages
111-125
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Adamus. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, Descriptio Insularum Aquilonis. http://hbar. phys.msu.ru/gorm/chrons/bremen.htm (dostęp: 20.01.2017).
 • Campbell, J. (1997). Bohater o tysiącu twarzy (przekł. A. Jankowski). Poznań: Zysk i S-ka.
 • Droysen, J. G. (1977). Historik. Vorlesungen uber Enzyklopadie und Methodologie der Geschichte. Monachium: R. Oldenbourg.
 • Foote, P. G., Wilson, D. M. (1975). Wikingowie (przeł. W. Niepokólczcki). Warszawa: PIW.
 • Grammaticus, S. (2014). Gesta Danorum. Kronika Danii (wg oprac. Fr. Winkela Horna z duń. przetł. J. Wołucki). Sandomierz: Armoryka. https://sites.google.com/site/margreteerykiunia/44saxo/ksiega-09 (dostęp: 20.01.2017).
 • Gunn, W. (2010). Przekształcanie historii w filmie (przekł. T. Rutkowska i K. Rosińska). „Kwartalnik Filmowy”, nr 69.
 • Hendrykowski, M. (2000). Film jako źródło historyczne. Poznań: Ars Nova.
 • Lord Raglan (1973). Bohater tradycyjny (przekł. I. Sieradzki). „Pamiętnik Literacki”, t. 64, z. 1.
 • Marszałek, R. (1984). Filmowa pop-historia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • McKitterick, R. (2011). Królestwa Karolingów 751-987. Władza, konflikty, kultura (przekł. B. Hlebowicz i M. Wilk), Warszawa: PWN.
 • Riche, P. (1997). Karolingowie (przekł. A. Kuryś). Warszawa: Volumen.
 • Rosenstone, R. A. (1995). Visions of the Past. The Challenge of Film to Our Idea of Hstory. Cambridge: Harvard University Press.
 • Saga Ragnara Lodbroka (przekł. i oprac. J. Godek). http://www.e-sagi.pl/sagi/saga-ragnara-lodbroka/ (dostęp: 20.01.2017).
 • Topolski, J. (1998). Świat bez historii. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Witek, P. (2005). Kultura. Film. Historia. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Witek, P. (2011). Film historyczny jako „gatunek dwojakiego rodzaju”. Kilka uwag metodologicznych o „(nie)użyteczności” teorii genologicznej w refleksji o filmie historycznym. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, t. 66, z. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-51c819ff-b7f0-4e21-b8fa-e296b9e56f96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.