Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3(16) | 133-153

Article title

Determinanty wyboru konsumentów dotyczące miejsca zakupu. Raport z badań

Content

Title variants

EN
Consumers’ choice determinants regarding the place of purchase. Research report

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The main objective of this paper is to identify consumers’ behavior on the market by obtaining an opinion on the preferences in the choice of the shop as a place of purchase, the reasons for consumers to make purchases in retail chains and grocery stores, the factors affecting the choice of location as well as shopping areas which retail chains and grocery stores do not meet their expectations. The report contains the results of the conducted survey. The research concerned Lubuskie Voivodeship. The research sample was selected at random according to the age bracket. The minimum sample size for the study was set at 412 consumers. The total number of consumers was 531. The survey representativeness for Lubuskie Voivodeship has been statistically confirmed. The emergence of commercial networks influenced the changes in consumer behaviour, in terms of where and how purchases are made. The studies show that most respondents make purchases in trade networks because of the economic benefits: saving money and time. Commercial networks attract primarily customers with low prices and a wide range of goods. Grocery stores, however, located near the place of residence are rated as less cost-competitive, but customers of these shops notice other advantages in comparison with commercial networks.

Year

Issue

Pages

133-153

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998.
 • Antonides G., Fred van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa 2012.
 • Belch G., Belch M., Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, McGraw Hill, New York 2011.
 • Black J., Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2000.
 • Domański T., Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa 2005.
 • Douglas S., Cross national comparisons and consumer stereotypes: A case study of working and non-working wives in the US and France, “Journal of Consuemer Research, no. 3.
 • Ellickson P.B., Misra S., Supermarket pricing strategies, “Marketing Science” 2008, 27.
 • Jachnis A., Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2007.
 • Janik M., Zachowania konsumenckie na rynku kapitałowym, [w:] Zachowania konsumenckie, red. W. Patrzałek, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2002.
 • Kaczmarczyk S., Badania marketingowe, metody i techniki, PWE, Warszawa 2003.
 • Kłosiewicz-Górecka U. (red.), Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, PWE, Warszawa 2007.
 • Kucharska B., Twardzik M., Koncentracja i integracja w handlu. Aspekt teoretyczny, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007.
 • Luszniewicz A., Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE, Warszawa 1998.
 • Maleszyk E., Tendencje do specjalizacji handlu detalicznego na rynku artykułów częstego zakupu, „Handel Wewnętrzny” 2008, nr 3.
 • Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.
 • Mynarski S., Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • Pinson Ch., Jolibert A., Zachowanie konsumenta – przegląd aktualnych koncepcji i zagadnień, [w:] M. Lambkin, G. Foxall, F. Van Raij, Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Raport PMR, Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014, PMR Publications, 2011.
 • Raport, Geograficzna bliskość sieci, Market Side, II 2011.
 • Stanimir A. (red.), Analiza danych marketingowych. Problemy, metody, przykłady. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Sznajder A., Decyzje marketingowe dotyczące promocji, [w:] J. Mazur (red.), Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
 • Wątroba W., Społeczeństwo konsumpcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Województwo lubuskie 2008, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2009.
 • Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-51ca9778-3b22-4d56-949f-43d1f2463bb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.