PL EN


2018 | 2(22) | 197-211
Article title

FESTIWALE I KONKURSY KULINARNE KUCHNI KRESOWEJ W BASZNI DOLNEJ JAKO FORMA PROMOCJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Content
Title variants
EN
FESTIVALS AND COMPETITIONS OF BORDERLANDS CUISINE IN BASZNIA DOLNA AS A FORM OF TOURISM PROMOTION OF PODKARPACKIE VOIVODESHIP
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dostrzega się w polskiej turystyce sentymentalne zjawisko etosu dawnych Kresów Wschodnich. Każdego roku organizuje się kilka festiwali kultury kresowej, podczas których eksponowane jest dziedzictwo kulinarne Kresów Wschodnich. Najpełniej kuchnia kresowa prezentowana jest w programie Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej, miejscowości położonej w województwie podkarpackim, w ramach którego od roku 2009 przeprowadzane są konkursy na dania i potrawy tradycyjnie związane z szeroko rozumianą kresowością. Coraz większe powodzenie tego przedsięwzięcia powoduje, że zaczyna ono odgrywać znaczącą rolę w promocji turystycznej ziem położonych przy wschodniej granicy polsko-ukraińskiej.
EN
Over the last several years, in Polish tourism, we see the phenomenon of sentimental ethos of the former Eastern Borderlands. Every year, several festivals of the borderland culture are organized, during which culinary subjects are also exposed. Most fully, the borderland cuisine is presented in the program of the Festival of Cultures and Borderlands Cuisine in located in Podkarpackie Voivodeship Basznia Dolna, under which (since 2009) competitions are held for dishes and courses traditionally linked into broadly understood Borderland culture. The increasing success of this means that it is starting to play a significant role in the tourism promotion of the lands located on the Polish-Ukrainian border.
Year
Volume
Pages
197-211
Physical description
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
References
 • Eberhardt P., Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Kolbuszewski J., Kresy, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1995.
 • Latuch M., Repatriacja ludności polskiej latach 1955–1960, Wyd. Polskie Towarzystwo Demograficzne, Warszawa 1994.
 • Mikos von Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno 2008.
 • Nalewki, przekąski i zakąski Ziemi Lubaczowskiej, Wyd. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, Lubaczów 2015.
 • Jubileusz Samorządu Gminy Lubaczów, „Jednodniówka”, Lubaczów 2015.
 • Karta „Menu” Restauracji w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, lipiec 2016 roku.
 • Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubaczów na lata 2010–2018, Urząd Gminy w Lubaczowie, Lubaczów 2010.
 • Mazur J., Muzeum Kresów na forum europejskim, „Jednodniówka”, Lubaczów 2009.
 • Regulamin konkursu kulinarnego realizowanego przez Gminę Lubaczów pod nazwą „Kresowe Jadło” w ramach „Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej”, maszynopis, Lubaczów 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-51e18d0b-e484-4ccd-b725-14901efce11d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.