Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(118) "Kooperacja, współpraca, przyjaźń" [Collaboration, Cooperation & Friendship] | 183-195

Article title

Przyszłym menedżerom potrzeba terapii. Doświadczenia rodzinne a ryzyko rozwoju zaburzeń funkcjonowania psychicznego u przyszłych przedsiębiorców

Content

Title variants

EN
Future Managers in Need of Therapy: Family Experiences and the Risk of Developing Psychological Dysfunction in Early Adulthood

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł jest pokłosiem prowadzonych badań na próbie N = 524 studentów kilku uczelni ekonomicznych w Polsce. Prezentowane wyniki są częścią większego projektu dotyczącego funkcjonowania psychospołecznego młodych ludzi deklarujących założenie własnej działalności gospodarczej po ukończeniu studiów. Zaprezentowano w nim wyniki dotyczące sytuacji rodzinnej badanych w kontekście ryzyka wystąpienia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Uzyskane dane wskazują, iż ze wzrostem zagrożenia wystąpieniem zaburzeń emocjonalnych i psychicznych wśród osób badanych powiązane są: nadużywanie i uzależnienie od alkoholu w rodzinach badanych, uzależnienie od pracy w rodzinach badanych, obecność chorób psychicznych wśród najbliższych krewnych, a także pojawiająca się w rodzinie przemoc fizyczna i psychiczna. Autorzy omawiają możliwe rozwiązania do zastosowania w środowisku akademickim związane z prewencją zaburzeń psychicznych oraz ze specjalistyczną pomocą psychologiczną, wskazując na rolę poprawy systemu edukacji w uczelniach wyższych odnośnie do całościowego podejścia do rozwoju studentów.
EN
This paper represents the outcome of research conducted on a sample of N = 524 university economics students in Poland. The presented results are part of a more extensive study on the psychosocial functioning of young people declaring an intention to set up their own business upon graduation. The paper presents results related to the family situation of the studied individuals and its impact on the risk of emotional and mental disorders. Received data point to the following factors

Year

Pages

183-195

Physical description

Document type

Research Communiqués

Dates

published
2017-10-15

Contributors

 • Politechnika Śląska, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Gliwice, Polska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Psychologii, Katowice, Polska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Psychologii, Katowice, Polska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych

References

 • Arnett J. J. (2000), Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through the twenties, American Psychologist, nr 55 (5).
 • Bańka A. (2015), Intencjonalne konstruowanie przyszłości i wyprzedzające realizowanie celów: walidacja Skali Proaktywności Ogólnej, Czasopismo Psychologiczne, nr 21 (1).
 • Bańka A., Kremse R., red. (2009), Transition to world of work, Kraków, Jagiellonian University.
 • Basagoudar S. R. C., Hatanoor S., Kirte R. (2017), Perception and practice towards alcohol consumption among a government boy’s pre-university college students – a cross sectional study, International Journal Of Community Medicine And Public Health, nr 4 (3).
 • Baugh E., Ballard S. M., Tyndall L., Littlewood K., Nolan M. (2015), Balancing Work and Family: A Pilot Evaluation of an Evidence-Based Parenting Education Program, Families in Society, nr 96 (3).
 • Bauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa, Sic.
 • Biederman J., Faraone S. V., Monuteaux M. C., Feighner J. A. (2000), Patterns of alcohol and drug use in adolescents can be predicted by parental substance use disorders, Pediatrics, nr 106 (4).
 • Biegańska K. (2000), Jakość życia miarą sukcesu przedsiębiorcy, w Witkowski S. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, tom V, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Breakwell G. M. (1986), Coping with threatened identities, London – New York Methuen, Psychology Press.
 • Butcher J. N., Hooley J. M., Mineka S. (2017), Psychologia zaburzeń, Sopot, GWP.
 • Eriksen T. H. (2001), Tyranny of the moment: Fast and slow time in the information age, London, Pluto Press.
 • Fegert J. M., Harsch D., Koelch M. (2017), Poverty hits children first? A child and adolescent psychiatry perspective on effects of the economic crisis, Die Psychiatrie, nr 2.
 • Giddens A. (2007), Nowoczesność i tożsamość, Warszawa, PWN.
 • Giddens A. (1991), Modernity and self-identity, Cambridge, Polity Press.
 • Grzesiuk L. (2006), Psychoterapia. Teoria, tom 1, Warszawa, Eneteia.
 • Gurba E. (2011), Wczesna dorosłość, w Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, Warszawa, PWN.
 • Hancock K. J., Mitrou F., Shipley M., Lawrence D., Zubrick S. R. (2013), A three generation study of the mental health relationships between grandparents, parents and children, BMC Psychiatry, nr 13 (1).
 • Kotler P., Caslione J. A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, Warszawa, MT Biznes.
 • Kwarciak K. (2003), Psychologiczne wyznaczniki skutecznego przedsiębiorcy, w Witkowski S. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, tom VI, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Mathew K. J., Shradha S., Dipanjan B. (2017), Helping Families of Persons with Mental Illness: Role of Psychiatric Social Work, Indian Journal of Psychiatric Social Work, nr 8 (2).
 • Muli N., Lagan B. M. (2017), Perceived determinants to alcohol consumption and misuse: a survey of university students, Perspectives in Public Health, dostęp 24.05.2017, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1757913917710569>.
 • Nęcka E. (1993), Twórczość w przedsiębiorstwie i organizacji, w Sedlak S. K. (red.), Strategie w biznesie, Kraków, Profesjonalne Szkoły Biznesu.
 • Noworol C. (2013), Heurystyki kategorii rozmytych w koncepcji pomiaru psychologicznego, Kraków, UJ.
 • Paruzel M. (2009), Koncepcja tożsamości narracyjnej Charlesa Taylora a współczesna psychologia, Episteme, nr 6.
 • Paruzel-Czachura M. (2011), A sense of success, perception of economic crisis and the form of occupational activity, Polish Psychological Bulletin, nr 42 (3).
 • Paruzel-Czachura M. (2015), Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną – poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Paruzel-Czachura M., Marchewka K. (2013), Kiedy być staje się mieć – rola etyki i moralności w biznesie, w Karczewski L., Kretek H. A. (red.), Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku, Opole, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 • Piotrowski K. (2013), Tożsamość osobista w okresie wkraczania w dorosłość. Sytuacja młodych osób z ruchowym ograniczeniem sprawności i ich sprawnych rówieśników, Wielichowo, Tipi.
 • Polok G. (2015), Instytucjonalne formy wsparcia młodzieży akademickiej pochodzącej z rodzin dysfunkcjonalnych, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Powers G., Berger L., Fuhrmann D., Fendrich M. (2017), Family history density of substance use problems among undergraduate college students: Associations with heavy alcohol use and alcohol use disorder, Addictive Behaviors, nr 71.
 • Schneider S. (2001), In search on realistic optimism. Meaning, knowledge, and warm fuzziness, American Psychologist, nr 56 (3).
 • Sennet R. (1998), The corrosion of characters, New York, Norton.
 • Sikora T., Górnik-Durose M. (2013), O mentalności współczesnego człowieka, jej źródłach i przejawach, w Górnik-Durose M. (red.), Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psychologiczne, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Verweij K. J. H., Creemers H. E., Korhonen T., Latvala A., Dick D. M., Rose R. J., Huizink A. C., Kaprio J. (2016), Role of overlapping genetic and environmental factors in the relationship between early adolescent conduct problems and substance use in young adulthood, Society for the study of addiction, nr 111.
 • Whiteman S. D., McHale S. M., Crouter A. C. (2011), Family Relationships From Adolescence to Early Adulthood: Changes in the Family System Following Firstborns’ Leaving Home, Journal of Research on Adolescence, nr 21 (2).
 • Zaleśkiewicz T. (2004). Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka, w Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • Zhang Q. (1998), Fuzziness-vagueness-generality-ambiguity, Journal of Pragmatics, nr 29.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-51f05676-8d2f-4e68-bb3a-8ad23cd4fab8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.