PL EN


2015 | 42 | 9(498) | 25-29
Article title

JEŚLI CYFROWA DEMENCJA ISTNIEJE, PRAWDOPODOBNIE MA KLASOWY CHARAKTER. POLEMIKA Z MANFREDEM SPITZEREM

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
IF DIGITAL DEMENTION EXISTS, IT PROBABLY HAS A CLASS CHARACTE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses few Manfred Spitzer’s theses expressed in his book “Digital dmentia” in which the author argues that the overuse of a digital technology brings about the breakdown of cognitive abilities. Firstly, a brief presentation of the grounds for the success of Spitzer’s work and his main ideas is given. Secondly, article shows that Spitzer made a mistake of technological reductionism and trusts too much in a commonsense thinking. However, the main mistake of Spitzer’s work is the omission of structural conditions that is the key to a social analysis. In other words, Spitzer do not perceive class inequalities in the access and the use of digital media.
Artykuł jest polemiką z niektórymi tezami Manfreda Spitzera postawionymi w książce „Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci”, w której niemiecki psychiatra dowodzi, że korzystanie z mediów cyfrowych powoduje zmniejszenie potencjału umysłowego. Po krótkim przedstawieniu powodów sukcesu pracy Spitzera i jego głównych poglądów, artykuł skupia się m.in. na ukazaniu, że dokonuje on redukcjonizmu technologicznego, a także zawierza zdroworozsądkowym przekonaniom. Zasadniczym punktem krytyki jest jednak zwrócenie uwagi na pominięcie przez Spitzera – kluczowych dla analiz społecznych – warunków strukturalnych. Autor „Demencji…” nie dostrzega bowiem nierówności klasowych w dostępie, ale przede wszystkim w sposobie korzystania z mediów cyfrowych.
Year
Volume
42
Issue
Pages
25-29
Physical description
Contributors
author
 • Uniw­er­sytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Anderson C.A., Nobuko I., Bushman B.J.,. Rothstein H.R., Shibuya A., Swing E.L., Sakamoto A., Saleem M. (2010), Violent Video Game Effects on Aggression, Empathy, and Prosocial Behavior in Eastern and Western Countries: A Meta-Analytic Review, „Psychological Bulletin”, vol. 136, no. 2, p. 151–173.
 • Aries P. (2010), Historia dzieciństwa, Aletheia.
 • Bendyk E. (2013), Cyfrowa demencja Manfreda Spitzera, Antymatrix II, Blog Edwina Bendyka, [online], 3.11, http://antymatrix.blog.polityka.pl/2013/11/03/cyfrowa-demencja-manfreda-spitzera/ [dostęp 28.3.2015].
 • Bengtsson S. (2015), Digital distinctions: mechanisms of difference in digital media use, „MedieKultur. Journal of media and communication research”, vol. 31, no. 58, p. 30–48.
 • Berger P.L., Luckmann T. (2010), Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, PWN, Warszawa.
 • Berger P.L., Zijderveld A. (2010), Pochwała wątpli­ości, Wyd. Vis-a-vis, Kraków.
 • Born S. (2015), Do digital media lead to ‘digital dementia’? Interview with Professor Michael Madeja, Alumniportal, Deutschtland [online], http://www.alumniportal-deutschland.org/en/science-research/news-from-science/article/digital-dementia-michael-madeja-brain-research-manfred-spitzer.html [dostęp 4.04. 2015].
 • Bourdieu P. (1988), Homo Academicus, Stanford University Press, Stanford.
 • Bourdieu P. (1990), Animadversiones in Mer­on, w: J. Clarck, C. Modgil, S. Modgil (eds.), Robert K. Merton. Consensus and Controversy, London-New York, p. 297–301.
 • Bourdieu P. (1991), Language and Power, Polity Press, Cambridge.
 • Bourdieu P. (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, SCHOLAR, Warszawa.
 • Bourdieu P. (2006), Medytacje pascaliańskie, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Bourdieu P. (2009), Rozum praktyczny. O teorii działania, WUJ, Kraków.
 • Bourdieu P. (2011), O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, PWN, Warszawa.
 • Bourdieu P., Passeron J.-C. (2006), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.
 • Bourdieu P., Wacquant L.J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Caplan S.E. (2007), Relations Among Loneliness, Social Anxiety, and Problematic Internet Use, „Cyber Psychology and Behavior”, no. 10(2), p. 234–242.
 • Carnagey N.L., Anderson C.A., Bartholow B.D. (2007), Media Violence and Social Neuroscience. New Questions and Opportunities, „Current Directions in Psychological Science”, vol. 16, no 4, p. 178–182.
 • Cebula M. (2014), Społeczne zróżnicow­nie umiejęt­ości informatycznych. Redukcja czy reprodukcja nierówności społecznych, „Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny, vol. 76, nr 1, s. 255–268.
 • Foster H. (2012), The bad sleep epidemic: Forget insomnia, are you a victim of ‘semisomnia’? Triggered by stress and computer use, this lowqality sleep is wrecking millions of lives…, „Mail Online” [online], 26.12., http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2238401/The-bad-sleep-epidemic-Forget-insomnia-victim-semi-somnia-Triggered-stress-use-low-quality-sleep-wrecking-millions-lives [dostęp 4.04.2015].
 • Gentile D.A., Bushman B.J. (2012), Reassessing Media Violence Effects Using a Risk and Resilience Approach to Understaning Aggression, „Psychology of Popular Media Culture”, vol. 1, no. 3, p. 1–14.
 • Huesmann L.R., Moise-Titus J., Podolski C., Eron L.D. (2013), Longitudinal relations between children’s exposure to TV violence and their aggressive and violent behavior in young adulthood: 1977–1992, „Developmental Psychology”, no. 39, p. 201–221.
 • Katelyn Y., McKenna A., Bargh A.J. (1999), Causes and Consequences of Social Interaction on the Internet: A Conceptual Framework, „Media Psychology”, vol.1, no. 3, p. 249–269.
 • Komputery sprzyjają bezsenności (2011), „Gazeta.pl.” [online], 10.03., http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105806,9232780,Komputery_sprzyjaja_bezsennosci.html [dostęp 4.04.2015].
 • Lipiński A. (2013), Prof. Manfred Spitzer: przyczyną tak dużej popularności książki „Cyfrowa demencja” jest pewien brak równowagi. Wywiad, Wirtualna Polska, [online], 15.10., http://ksiazki.wp.pl/tytul,Prof-Manfred-Spitzer-przyczyna-tak-duzej-popularnosci-ksiazki-Cyfrowa-demencja-jest-pewien-brak-rownowagi,wid,20686,wywiad.html?ticaid=1149de [dostęp 4.04.2015].
 • Mortimore P. (1997), Can Effective Schools Compensate for Society?, w: A.H. Halsey, H. Laude, P. Brown, S. Wells (eds.), Culture, Economy and Society Halsey, Oxford, p. 476–487.
 • Mortimore P. (2007), The Road to Improvement. Reflections on School Effectivness, New York.
 • Marche S. (2013), Is Facebook Making Us Lonely, w: S. Mukherjee, T. Folger (eds.), The Best American Science and Nature Writing 2013, Mariner Books, New York.
 • Opinia o książce dr Marzeny Żylińskiej „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” (2015), Warszawa, [online], 16.03., http://www.kneurobiologii.pan.pl/images/stories/List%20do%20Minister%20Edukacji%20z%20opinia%20o%20ksiazce%20Neuroedukacja.pdf [dostęp 4.04.2015].
 • Osiecka-Chojnacka J. (2014), Czytelnictwo w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, „Infos”, Biuro Analiz Sejmowych, nr 17(177), [online] http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/0291AD9C4904205EC1257D62004108A1/$file/Infos_177.pdf [dostęp 4.04.2015].
 • Chunga P. (2007), Digital Dementia Troubles Young Generation (2007), „The Korea Times”, [online], 8.06., http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2007/06/117_4432.html [dostęp 4.04.2015].
 • Platon (2002), Fejdros, Wyd. Antyk Marek Derewiecki, Kęty.
 • Ryall J. (2013), Surge in ‘digital dementia’, „The Telegraph”, [online] 24.06., http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/southkorea/10138403/Surge-in-digital-dementia.html. [dostęp: 4.04.2015].
 • Shaw L.H., Gant L.M. (2002), The Relationship between Internet Communication and Depression, Loneliness, Self-Esteem, and Perceived Social Suppor, „Cyber Psychology and Behavior”, no. 5(2), p. 157–171 [online], http://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/63277 [dostęp 4.04.2015].
 • Spitzer M. (2013), Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Dobra literatura, Słupsk.
 • Spitzer M. (2014a), „Digitale Demenz” im Zeitalter neuer Medien – Prof. Dr. Dr. Spitzer zu Gast in Louisenlund ; Youtube, [online], 2.12.,
 • https://www.youtube.com/watch?v=E5EKy0x55L4 [dostęp: 29.03.2015].
 • Spitzer M. (2014b), Talking Germany: Manfred Spitzer, Neuroscientist, Talking Germany, [online], 11.02., https://www.youtube.com/watch?v=4Ueg55KUQa0https://www.youtube.com/watch?v=4Ueg55KUQa0 [dostęp 4.04.2015].
 • Szpunar W. (2011), Jak pokonać bezsen­ność? Najpierw wyłącz komputer, Idg.pl., [online], 9.03., http://www.idg.pl/news/367959/jak.pokonac.bezsennosc.najpierw.wylacz.komputer.html [dostęp 4.04.2015].
 • Warczok T., Zarycki T. (2014), Bourdieu recontextualized: redefinition of western critical thought in the pheriphery, „Current Sociology”, vol. 62, no. 3, p. 334–351.
 • Whybow P.C. (2005), American Mania: When More is Not Enough, W.W. Norton & Company, New York.
 • Włodarczyk J. (2014). Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, vol. 13(2), s. 122–158.
 • Yadav P. (2015), How Computer Use can Cause an Insomnia, „Howcast”, [online], http://www.howcast.com/videos/513381-How-Computer-Use-Can-Cause-Insomnia-Insomnia [dostęp 4.04.2015].
 • Żylińska M. (2013), Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Żylińska M. (2013), Neurodydaktyka, czyli neurony w szkolnej ławce, Oś świata, [online], 18.10., https://osswiata.pl/zylinska/2013/10/18/cyfrowa-demencja-manfred-spitzer/ [dostęp 28.3.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-51f65ec0-46c4-4baa-a98d-1c8c9e64cfad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.