PL EN


2019 | 16 | 51-60
Article title

O różnorodności nazw określających migrantów – na materiale leksykograficznym

Content
Title variants
About the Diversity of Names Describing Migrants – On Lexicographical Material
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to present the vocabulary describing migrants over the history of the Polish language. The author conducts quantitative analysis and describes chosen expressions. The research material consists of 73 lexemes collected from 12 dictionaries of the Polish language. It should be emphasized that the dictionaries mentioned contain both Old Polish and modern lexemes. The emphasis here was placed on the examples found in three dictionaries: „Słownik języka polskiego” edited by Zdanowicz et al. (19th century), „Słownik języka polskiego” by Jan Karłowicz, Adam Kryński and Władysław Niedźwiedzki (20th century) and „Słownik języka polskiego” edited by Witold Doroszewski (20th century). The dictionaries mentioned above contain the largest number of names referring to migrants. The considerations presented in this paper not only refer to the lexical level, but also to historical and societal motivations that have contributed to the emergence of new terms of this kind.
Contributors
References
 • Dubisz, Stanisław. Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. Print.
 • Grzegorczykowa, Renata. Świat widziany poprzez słowa. Szkice z semantyki leksykalnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. Print.
 • Grzymała-Kazłowska, Agnieszka. Konstruowanie „innego”. Wizerunki imigrantow w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Print.
 • Karłowicz, Jan, Adam Kryński i Władysław Niedźwiedzki. Słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1900–1927. Print.
 • Karłowicz, Jan, Adam Kryński, Władysław Niedźwiedzki i Jozef Przyborowski. Arkusz probny. Słownik języka polskiego. Warszawa: Druk. E. Lubawskiego i S-ki, 1895. Print.
 • Koziara, Stanisław i Renata Przybylska. „Gość czy obcy? Od przekazu ewangelicznego (Mt 25, 31-46) do polskich przekładow biblijnych. Problemy ekwiwalencji”. LingVaria II 12 (2017): 73–91. Print.
 • Linde, Samuel Bogumił. Słownik języka polskiego. Warszawa: Drukarnia XX. Piiarow, 1807–1814. Print.
 • Mayenowa, Maria Renata. Słownik polszczyzny XVI wieku. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1966. Print.
 • Słownik języka polskiego. https://sjp.pwn.pl/doroszewski/posieleniec;5478339.html. 13.11.2018.
 • Słownik języka polskiego. https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Gdzie-dwoch-Polakow-tam-trzyzdania;11959.html. 13.11.2018.
 • Słowniki dawne i wspołczesne. http://www.leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/31/slownik-jezykapolskiego-warszawa-1958-1969.13.11.2018.
 • Słowniki dawne i wspołczesne. http://www.leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/35/slownik-jezykapolskiego-warszawa-1900-1927. 13.11.2018.
 • Słowniki dawne i wspołczesne. http://www.leksykografia.uw.edu.pl/slowniki/36/slownik-jezykapolskiego-wilno-1861. 13.11.2018.
 • Sojka, Jacek. „Kulturoznawstwo – od znawstwa do dyscypliny naukowej”. Nauka (2005): 100. http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_405_05_Sojka.pdf. 13.11.2018.
 • Szymczak, Mieczysław. Słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978–1981. Print.
 • Tokarski, Ryszard. Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Print.
 • Urbańczyk, Stanisław. Słownik staropolski. Krakow: PAN, 1953–2002. Print.
 • Wielki słownik języka polskiego. http://www.wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=52180&id_znaczenia=0. 13.06.2018.
 • Wierzbicka, Anna. Słowa klucze. Rożne języki – rożne kultury. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. Print.
 • Zamojska, Ewa. „Inny jako obcy. Imigranci w polskim dyskursie publicznym i edukacyjnym”. Studia Edukacyjne (2013), 191–192. Print.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-520b9055-42dd-4d6f-a8c2-0127e44c1fa1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.