PL EN


2014 | 105 | 4 | 123-135
Article title

Poetyckie krążenie wokół „Das Ding”. Funkcje powtórzenia w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

Title variants
EN
Poetic Circulation around das Ding. The Functions of Repetition in Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki’s Poetry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W swoim artykule autor podejmuje kwestię powtórzenia jako sposobu organizowania wypowiedzi poetyckiej oraz analizuje jego konkretne funkcje w twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Powołując się m.in. na takich badaczy, jak Søren Kierkegaard, Jacques Lacan, Agata Bielik-Robson, Aleksandra Okopień-Sławińska czy Lucylla Pszczołowska wskazuje na potencjalną wielofunkcyjność powtórzenia. Może ono stanowić element organizacji muzycznej, być wykorzystane w funkcjach stylizacyjnych, służyć ponowieniu refleksyjnego bodźca lub zmianie kierunku narracji lirycznej, akcentować ekspresywnie bądź znaczeniowo dane wyrażenie, wyrażać stan psychiczny osoby mówiącej, etc. Korzystając z oryginalnego odczytania teorii Lacana przez Bielik-Robson, autor przedstawia własną interpretację funkcji powtórzenia w poezji Tkaczyszyna-Dyckiego. Miałoby ono, jego zdaniem, przybliżać maksymalnie wypowiedź poetycką do „mowy prymarnej”, która pośredniczy między, nie podlegającym symbolizacji, Realnym a porządkiem symbolicznym, opierającym się przede wszystkim na logicznie, racjonalnie ustrukturowanym języku.
EN
The author in his article takes up the problem of repetition seen as a mode of poetic expression organisation and analyses its specific functions in Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki’s creativity. Referring to such scholars as, inter alia, Søren Kierkegaard, Jacques Lacan, Agata Bielik-Robson, Aleksandra Okopień-Sławińska, and Lucylla Pszczołowska, he points at a potential multifunctionality of repetitions. It can be made an element of a text’s musical organisation, serve for certain stylisation functions, reiterate a reflexive stimulus or change the lyrical narration direction via expressively or meaningfully accentuate a given expression, express the speaking person’s mental state, etc. Resorting to an original reading of Lacan’s theory by Agata Bielik-Robson, the author offers his own interpretation of functions of repetitions in Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki’s poetry. In his view, repetitions are aimed at poetic expression’s maximal approximation to “primary speech” which mediates between the Real, unsubordinated to symbolisation, and symbolic order, relying first and foremost on logically and reasonably structured language.
Year
Volume
105
Issue
4
Pages
123-135
Physical description
Dates
issued
2014-12-15
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-520e39c2-acd5-489d-a630-92bdd55fed44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.