PL EN


2018 | 1(21) | 129-138
Article title

SPRZEDAŻ OSOBISTA PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA RYNKU PRZEMYSŁOWYM

Content
Title variants
EN
TOURISM PRODUCTS’ PERSONAL SALE ON INDUSTRIAL MARKET
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorstwa turystyczne mogą reprezentować nie tylko popytową, ale i podażową stronę rynku przemysłowego. Dlatego w swojej działalności powinny wykorzystać możliwości, jakie oferuje sprzedaż osobista. Celem artykuły w części teoretycznej jest m.in. przybliżenie aparatu pojęciowego z zakresu wiedzy na temat rynku przemysłowego oraz sprzedaży osobistej. W części empirycznej autor przedstawia rozwiązania o charakterze modelowym, które mogą pomóc przedsiębiorstwom turystycznym we właściwym stosowaniu najskuteczniejszego narzędzia promocji.
EN
Tourism companies can represent both sides of industrial market: not only the demand but also the supply side of it. Hence, in their activities they should take advantage of the opportunities offered by personal selling. In the article the author, among others, presents a conceptual apparatus in the field of industrial market as well as personal selling. In the empirical part, he presents model-based solutions that can help tour operators in effective usage of the mentioned tool.
Year
Volume
Pages
129-138
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Baines P., Fill C., Page K., Marketing, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Balicki A., Analiza rynku, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk 2002.
 • Belch G.E., Belch M.A., Advertising and promotion. An integrated marketing communications perspective, McGraw-Hill Irwin, New York 2009.
 • Bennett P.D., Marketing, McGraw Hill, New York 1992.
 • Blythe J., Komunikacja marketingowa, tłum. G. Górska, PWE, Warszawa 2002.
 • Cox R., Brittain P., Zarządzanie sprzedażą detaliczną, tłum. G. Górska, PWE, Warszawa 2000.
 • Czubała A., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2012.
 • Davis A., Public relations, PWE, Warszawa 2007.
 • Dwyer F.R., Tanner Jr. J.F., Business Marketing. Connecting Strategy. Relationships and Learning, McGraw-Hill, International Edition 2009.
 • Fonfara K., Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
 • Futrell C., Nowoczesne techniki sprzedaży. Metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami, tłum. G. Łuczkiewicz, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998.
 • Havaldar K.K., Industrial marketing, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi 2005.
 • Holloway C.J., Robinson C., Marketing w turystyce, tłum. I. Krzemińska-Wiśniewska, R. Pałgan, PWE, Warszawa 1997.
 • Hutt M.D., Speh T.W., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, tłum. M. Rusiński, PWN, Warszawa 1997.
 • Kałąźna-Drewińska U., Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 • Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004.
 • Lamin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
 • Mantura W., Przedsiębiorstwo przemysłowe na rynku, [w:] Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, red. W. Mantura, Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 2000.
 • McCorman D., Sztuka sprzedaży, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1995.
 • Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2004.
 • Mruk H. et al., Podstawy marketingu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2000.
 • Pabian A., Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008.
 • Palmer R., Cockton J., Cooper G., Managing marketing, Elsevier, New York 2007.
 • Penc J., Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa 2010.
 • Phadtare M.T., Industrial marketing, PHI Learning Private Limited, New Delhi 2014.
 • Przybyłowski K. et al., Marketing. Pierwsza Polska Edycja, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Smid W., Encyklopedia promocji i reklamy, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 • Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 • Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003.
 • Urbaniak M., Marketing przemysłowy, Wyd. Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1999.
 • Webster Jr. F.E., Industrial marketing strategy, Wiley, Third edition 1995.
 • Weitz B.A., Castleberry S.B., Tanner Jr. J.F., Selling. Building partnerships, IRWIN, Burr Ridge, Boston, Sydney 1993.
 • Wiktor J., Promocja osobista, [w:] Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2006.
 • Wiktor J., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001.
 • Wojciechowski T., Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5237ad7a-5f0b-452f-b5f7-23bcd573ba86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.