PL EN


Journal
2013 | 1(121) | 89–98
Article title

Opinie nauczycieli, dyrektorów szkół i uczniów na temat nauczania blokowego przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum

Title variants
EN
Integration of science subjects in lower secondary school in teachers’, heads’ of school and students’ opinions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W gimnazjum biologia, chemia, fizyka i geografia nauczane są jako osobne przedmioty, władze szkoły mogą jednak wprowadzić do szkolnego planu nauczania zajęcia edukacyjne, na których realizowane będą treści z kilku przedmiotów łącznie, co określa się jako nauczanie blokowe. Przeprowadzono badanie jakościowe oparte na wywiadach indywidualnych i grupowych mające na celu określenie, na ile koncepcja nauczania blokowego jest znana nauczycielom, dyrektorom szkół i uczniom, jaki mają do niej stosunek i jakie dostrzegają przeszkody utrudniające jej ewentualną realizację w szkole. Wyniki wskazują, że nauczanie blokowe przedmiotów przyrodniczych praktycznie nie występuje w polskich gimnazjach, a respondenci, pomimo deklaracji, że nauki przyrodnicze powinny stanowić spójną całość, w większości przypadków nie wyobrażają sobie wprowadzenia w gimnazjum zajęć łączących treści z różnych przedmiotów. Wskazują przy tym na liczne ograniczenia natury organizacyjnej, finansowej i merytorycznej, które uniemożliwiają, ich zdaniem, stosowanie nauczania blokowego na tym etapie edukacyjnym.
EN
In Polish lower secondary schools biology, chemistry, physics and geography are taught as four separate subjects. School authorities however, can provide lessons during which two or more subjects are taught together. This is known as integrated teaching. A qualitative survey, based on focus group interviews (FGI) and individual in-depth interviews (IDI), was executed to determine how familiar teachers and heads of school were with the idea of integrated teaching, their attitudes towards it and obstacles that hamper its implementation. Results indicate that integrated science teaching is practically absent from Polish lower secondary schools. Although they often had the opinion that all science subjects should be grouped together, respondents in most cases could not imagine introducing regular lessons covering material from more than one subject into lower secondary schools. They perceived too many organizational, financial and content-related barriers, which, in their opinion, made it impossible to integrate science teaching at this level.
Journal
Year
Issue
Pages
89–98
Physical description
Dates
issued
2013-03-31
Contributors
 • Instytut Badań Edukacyjnych
References
 • Åström, M. (2008). Defining integrated science education and putting it to test. Norrköping: FontD.
 • Becker, K. i Park, K. (2011). Effects of integrative approaches among Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Subjects on students’ learning: a meta-analysis. Journal of STEM Education: Innovations and Research, 12(5), 23–37.
 • Kameduła, E. (2001). Kształcenie blokowe w pierwszym roku reformy systemu oświatowego. W: K. Denek i T. M. Zimny (red.), Edukacja jutra. VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Częstochowa: Agencja Promocji Nauki i Kultury MENOS,. s. 155–159. Pobrano z: http://bolek.ped.univ.szczecin.pl/ej/pdf/ed-jutra-06.pdf
 • Lebeaume, J. (2011). Integration of science, technology, engineering and mathematics: is this curricular revolution really possible in France? Design and Technology Education: an International Journal, 16(1), 47–52.
 • MEN (2002). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. [Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.]. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • MEN (1999). Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie programowej. II etap edukacyjny. Kształcenie blokowe. Biblioteczka Reformy nr 8. Warszawa: Autor.
 • MEN (2011) Program Międzynarodowej oceny umiejętności uczniów OECD PISA – wyniki badania 2009 w Polsce. Warszawa: Autor, s. 73. Pobrano z: http://www.ifispan.waw.pl/pliki/pisa_2009.pdf
 • PBiIS Stocznia i Centrum Nauki Kopernik. (2009). Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu – problemy i wyzwania. Raport z badań. Warszawa: Autorzy.
 • Pytlak, J. (2003). Podstawy nauczania blokowego. [Publikacja internetowa]. Pobrano z: http://www.pytlak.com.pl/tresc/wydawnictwa/nauczanie_blokowe/jednolity_ksiazka/podstawy_%20nauczania_%20blokowego.rtf.
 • Pytlak, J., Benczkowska, K., Cieślak, M., Gulbinowicz, H., Kamińska, B., Kober, A., Kośka, B., Krzesicki, P., Sejbuk, E., Ścieżka, P. i Wołyniak, A. M. (2001). Jednolity program nauczania blokowego dla klas 4–6 szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Wei, B. (2009). In search of meaningful integration: the experiences of developing integrated science curricula in junior secondary schools in China. International Journal of Science Education, 31(2), 259–277.
 • Zawiślak, A. (2000). Czym jest właściwie nauczanie blokowe? W: K. Waligórski (red.), Reforma edukacji – realia, szanse, zagrożenia. [Materiały z konferencji naukowo-dydaktycznej]. Bydgoszcz–Wągrowiec, 87–94.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2013/1-6-grajkowski-opinie-nt-nauczania-blokowego.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-52388f9f-0e5b-4636-bded-e2dba78f49d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.