Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(20) | 35-49

Article title

Zastosowanie metod mieszanych we współczesnych badaniach na Ziemiach Zachodnich i Północnych – przykład Żuław i Powiśla

Content

Title variants

EN
The Use of Mixed Methods in Contemporary Study of Polish Western and Northern Territories – the Example of Żuławy and Powiśle Region

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst poświęcony jest wykorzystaniu metod mieszanych w badaniach nad współczesnymi mechanizmami kreowania tożsamości na Ziemiach Zachodnich i Północnych wśród przedstawicieli samorządów na różnych szczeblach władzy, instytucji kultury, organizacji i liderów społeczności oraz mieszkańców. Na przykładzie regionu Żuław i Powiśla autorka prezentuje zastosowanie łączenia metod jakościowych (pogłębionego wywiadu swobodnego ukierunkowanego, obserwacji, mapowania, map mentalnych, etnografii wirtualnej) oraz ilościowych (ankiety) w ramach sekwencyjnej strategii eksploracyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie przydatności metod mieszanych na poszczególnych etapach analizy materiałów oraz wyjaśnienie, dlaczego warto je stosować we współczesnych badaniach nad tożsamościami.Tekst poświęcony jest wykorzystaniu metod mieszanych w badaniach nad współczesnymi mechanizmami kreowania tożsamości na Ziemiach Zachodnich i Północnych wśród przedstawicieli samorządów na różnych szczeblach władzy, instytucji kultury, organizacji i liderów społeczności oraz mieszkańców. Na przykładzie regionu Żuław i Powiśla autorka prezentuje zastosowanie łączenia metod jakościowych (pogłębionego wywiadu swobodnego ukierunkowanego, obserwacji, mapowania, map mentalnych, etnografii wirtualnej) oraz ilościowych (ankiety) w ramach sekwencyjnej strategii eksploracyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie przydatności metod mieszanych na poszczególnych etapach analizy materiałów oraz wyjaśnienie, dlaczego warto je stosować we współczesnych badaniach nad tożsamościami.
EN
The paper is devoted to the use of mixed methods in the study of contemporary mechanisms of creating identity in Polish Western and Northern Territories among the representatives of local governments (at various levels), cultural institutions, organizations, community leaders and inhabitants. The author presents the application of combined both qualitative (in-depth structured and unstructured interviews, observation, mapping, mental maps, virtual ethnography) and quantitative methods (surveys). These methods were employed within the sequential exploratory strategy based on example of the Żuławy and Powiśle regions. The goal of this article is to demonstrate the usefulness of mixed methods during different phases of the analysis of collected data and to explain the benefts of their application in contemporary research on identities.

Year

Issue

Pages

35-49

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Angrosino, M. (2010). Badania etnografczne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Burke Johnson, R., Onwuegbuzie, A.J., Turner, L.A. (2007). Toward a Defnition of Mixed Methods Research. Journal of Mixed Method Research, 2, (1), 112–133.
 • Burszta, J. (1987). Z metodologii badań etnografcznych procesów tworzenia się nowego społeczeństwa na ziemiach zachodnich. W: D. Simonides (red.), Etnologia i folklorystyka wobec problemu tworzenia się nowego społeczeństwa na Ziemiach Zachodnich i Północnych (Materiały z sesji 10–11.10.1986) (s. 11–21). Opole: Instytut Śląski.
 • Ciechorska-Kulesza, K. (2016). Tożsamość a przestrzeń w warunkach niestabilnych granic. Przypadek byłego województwa elbląskiego. Gdańsk: Instytut Kaszubski w Gdańsku.
 • Cichocki, P., Jędrkiewicz, T., Zydel, R. (2012). Etnografa wirtualna. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia (s. 203–220). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Creswell, J.W., (2010). Mapping the Developing Landscape of Mixed Methods Research. W: A. Tashakkori, C. Teddlie (red.), SAGE Handbook of Mixed Method in Social and Behavioral Research (s. 45–68). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 • Creswell, J.W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dulczewski, Z. (1996). O badaniach socjologicznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Z prof. dr. hab. Zygmuntem Dulczewskim rozmawiają: Jan Włodarek – dyrektor Instytutu Socjologii UAM i Stanisław Lisiecki – członek Kolegium Redakcyjnego PZ. Przegląd Zachodni, 4, 111–117.
 • Dulczewski, Z., Kwaśniewski, K., Kwilecki, A., Ziółkowski, M. (1997). Czy i jak badać dziś Ziemie Zachodnie i Północne Polski? Z dyskusji socjologów. Przegląd Zachodni, 3, 1–13.
 • Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kacperczyk, A. (2014). Autoetnografa – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografi. Przegląd Socjologii Jakościowej, 10, (3), 32–74. Pobrano z: www.przegladsocjologiijakosciowej.org.
 • Łęcka, I. (2006). Zróżnicowanie granic regionów kulturowych. W: J. Plit (red.), Granice w krajobrazach kulturowych (s. 43–54). Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geografcznego.
 • Łęga, W. (1933). Ziemia malborska. Kultura ludowa. Toruń: Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego.
 • Łukianow-Tukalo, M. (2016). Społeczne konsekwencje akcji „Wisła” w powiecie kwidzyńskim. W: A. Paprot, K. Linda-Grycza, T. Buliński (red.), Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu (s. 35–42). Gdańsk–Nowy Dwór Gdański: Stowarzyszenie „Kochamy Żuławy”.
 • Łukowski, W. (2002). Społeczne tworzenie ojczyzn. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Plano Clark, V.L., Badiee, M. (2010). Research Questions in Mixed Methods Research. W: A. Tashakkori, C. Teddlie (red.), SAGE Handbook of Mixed Method in Social and Behavioral Research (s. 275–304). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 • Sakson, A. (2011). Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich. Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.
 • Silvermann, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stachura, K. (2016). Problemy zapewniania jakości w badaniach online. W: P. Siuda (red.), Metody badań online (s. 154–180). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 • Stanisz, A. (2013). Emocje i intymność w antropologicznym procesie badawczym. W: T. Buliński, M. Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej (s. 181–208). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Zarycki, T. (2009). Peryferie. Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-529dac35-d272-4b08-b4ea-a3f0cbdafdb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.