PL EN


2017 | 17 | 6-14
Article title

Wstęp

Content
Title variants
EN
Introduction
DE
Einleitung
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst przedstawia najważniejsze zmiany, jakie zaszły w czasopiśmie w ostatnim czasie. Dotyczą one nowego współwydawcy, zamieszczenia periodyku na Akademickiej Platformie Czasopism, przejścia na formułę Open Access, dodania cyfrowego identyfikatora dokumentu elektronicznego (DOI), nowych baz archiwizujących i indeksujących oraz wprowadzenia metadanych i bibliografii w stylu Chicago dla wszystkich artykułów. Te nowości wyznaczają kierunek, w którym obecnie zmierza redakcja „Folia Toruniensia”. W tekście zaprezentowano także skrótowo wszystkie artykuły, jakie zostały wy- dane w tomie 17.
EN
The article presents the most important changes which have taken place in the journal recently. They concern the new co-publisher, the periodical’s being included in the Academic Platform of Journals, changing to the Open Access formula, adding the digital identifier of the electronic document (DOI), new archival and index bases, introducing metabases and bibliography according to the Chicago style for all articles. The changes mark new trends of the development of Folia Toruniensia. The text briefly presents all the articles published in vol. XVII.
DE
Der Text schildert die wichtigsten Änderungen in der Zeitschrift, die in den letzten Jahren zustande gekommen sind. Sie beziehen sich auf den neuen Mitverleger, auf die Erschließung der Zeitschrift in der Akademischen Zeitschriftendatenbank, den Übergang zum Open-Access-Modell, die Ausstattung der Objekte mit dem Digitalen Objektbezeichner (DOI), die neuen Archiv- und Indexdatenbanken sowie auf die Metadaten und die Bibliografie im Chicago-Stil, gültig für alle Beiträge. Diese Neuigkeiten markieren eine neue Richtung, die für die Redaktion von „Folia Toruniensia“ zum Maßstab wird. Im Text wurde auch zusammenfassend auf alle Beiträge eingegangen, welche im Band 17 erschienen.
Year
Volume
17
Pages
6-14
Physical description
Dates
published
2017-11-21
Contributors
  • Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, tandecki@umk.pl
References
  • Elsevier B.V. 2017. "Step 1 - Agreement". dostęp Maj 16. http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm.
  • LOCKSS. 2017. "What Is LOCKSS?". dostęp Maj 16. https://www.lockss.org/about/what-is-lockss/.
  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2015. "Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych". dostęp Maj 17. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/57d62136155875b12419981aa086b9f9.pdf.
  • POL-Index. 2017. „Bibliografia”. W POL-index. dostęp Maj 16 V. http://polindex-pomoc.opi.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=112.
  • Rozkosz, Ewa Aleksandra. 2014. "Open Journal Systems — wartość dodana czasopisma". Biuletyn EBIB, 4(149): 1-16.
  • SHERPA/RoMEO. 2011. "FAQ – Publisher copyright policies & self-archiving". ostatnia modyfikacja Sierpień 11. http://www.sherpa.ac.uk/romeo/faq.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple#whatis.
  • University of Chicago Press. 2017. "Chicago-Style Citation Quick Guide". W The Chicago Manual of Style. dostęp Maj 16. http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.
  • Wikipedia. 2017. "DOI (identyfikator cyfrowy)". ostatnia modyfikacja Październik 23. https://pl.wikipedia.org/wiki/DOI_(identyfikator_cyfrowy).
  • Wikipedia. 2017. "System zarządzania treścią". ostatnia modyfikacja Marzec 9. https://pl.wikipedia.org/wiki/System_zarz%C4%85dzania_tre%C5%9Bci%C4%85.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-52a5a3ae-457c-420a-90e6-67d2438768e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.