Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 16 | 69-80

Article title

Bolesław Prus jako dziennikarz – stan badań i perspektywy badawcze

Content

Title variants

EN
Bolesław Prus as a journalist – current status and perspectives of research

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Twórczość Bolesława Prusa była przedmiotem licznych publikacji (szczególnie tych dotyczących języka, bo na nich skupia się autorka), jednak badacze koncentrowali się przede wszystkim na utworach literackich – powieściach, opowiadaniach i nowelach. Na marginesie zainteresowań pozostawał przebogaty dorobek dziennikarski Prusa. Artykuł przybliża ogrom zjawiska – wylicza lata współpracy pisarza z redakcjami, tytuły prasowe, w których zamieszczał swoje teksty i cykle wydawnicze, których był autorem. Podano w miarę pełny i aktualny wykaz prac językoznawczych, w których był opisywany idiolekt Prusa. Sformułowano też listę problemów i zadań badawczych, które należałoby podjąć, aby solidnie i kompleksowo przeanalizować język Prusa dziennikarza.
EN
The literary heritage of Bolesław Prus has been the subject of numerous publications, especially concerning the language, which remains the article author’s main focus. However, researchers have primarily concentrated on his literary fiction works – the novels, short stories, and novellas. The remarkably rich collection of the journalistic writings of Prus has been so far of marginal interest. This article introduces the reader to this great literary phenomenon – it provides the dates of the author’s collaboration with the editorial offices, press titles where he published his works, and describes his publishing cycles. It offers a current list of linguistic works devoted to the idiolect of Prus. It also addresses a set of problems and delineates the research tasks which are worth undertaking in order to perform a thorough and complex analysis of the language of Prus as a journalist.

Keywords

Contributors

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny Bydgoszcz

References

  • Bolesław Prus w Warszawie. Wybór z „Kronik”. Wybór Samuel Sandler. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015.
  • Bolesław Prus. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, red. Zygmunt Szweykowski. Warszawa: PIW, 1969.
  • Bolesław Prus. Obrazy wszystkiego. Wybór Samuel Sandler. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2006.
  • Kulczycka-Saloni, Janina. Rec. książki Kroniki, tom 1: część I i II, t. 2–5 Bolesława Prusa. Opracował Zygmunt Szweykowski, redaktor naukowy Jan Baculewski. Warszawa 1953–1956, Państwowy Instytut Wydawniczy. Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 49, 2 (1958): 588–597.
  • Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. I–II. Warszawa: PWN, 1995.
  • Machnicka, Violetta. „Piśmiennictwo Bolesława Prusa w opracowaniach językoznawczych”. Conversatoria Linguistica III (2009): 115–138.
  • Pietrzak, Magdalena. Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
  • Sonczyk, Wiesław. Bolesław Prus publicysta – redaktor – teoretyk prasy. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2000.
  • Wojtak, Maria. Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1730-4180

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-52af5f6a-a2e3-46d2-8585-280aa2d31b97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.