PL EN


2016 | 1(17) | 81-96
Article title

Uchwycić stratę, albo „kamyki cmentarne” z Melbourne

Content
Title variants
EN
To grasp what’s lost: ‘Small tomb stones’ from Melbourne
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Migration always involves loss, which inspires potential writers and is itself often the focus of migrants’ narratives. Seen through this monodimensional attachment to things left behind and hence not particularly valued, written and unwri tten stories of migrants’ experiences are themselves prone to disappear, together with the memory of their authors. This paper exam-ines the work of a biographer and poet, Bogumiła Żongołłowicz, commited to recovering and preserving achievements of Polish post-war migrants in Australia, reclaiming forgotten or unappreciated literary works for future readers, and celebrating life and memory of those who would otherwise perish as well.
Keywords
References
 • Berger J., Mohr J., 2010, A Seventh Man, London.
 • Besemeres M., 2010, The Ethnographic Work of Cross-Cultural Memoir, „a/b: Auto/Biography Studies”, No 25.2.
 • Bhugra D., Matthew B., 2005, Migration, cultural bereavement and cultural identity, „World Psychiatry”, No. 4.1.
 • Błotnicka L., 2007, Przez zieloną granicę, wstęp, wybór i oprac. Żongołłowicz B., Toruń.
 • Bruner J., 1991, The Narrative Construction of Reality, „Critical Inquiry”, No. 18.1.
 • Czaplik-Lityńska B., 2007,
 • Coś więcej w literaturze niż literatura, w: Kosowska E., Gomóła, A., Jaworski E., red., Antropologia kultury – antropologia literatury, Katowice.
 • Eakin P.J., 1999, How Our Lives Become Stories: Making Selves, London.
 • Eisenbruch M., 1991, From post-traumatic stress disorder to cultural bereavement: diagnosis of Southeast Asian refugees, „Social Science ń Medicine”, No. 33.
 • Gawroński A., 1999, Mój punkt widzenia, wybór i oprac. Żongołłowicz B., Toruń.
 • Gawroński A., 2001, Zapiski z dwóch światów, oprac. Żongołłowicz B., Toruń.
 • Gawroński A., 2015, Australijskie awantury, wybór i oprac. Żongołłowicz B., Perth.
 • Gosk H., red., 2012, Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Kraków.
 • Godlewski G., 2004, Literatura i literatury. O kilku przesłankach możliwej a nawet koniecznej, lecz wciąż jeszcze nie istniejącej antropologii literatury, w: Bolecki W., Nycz R., red., Narracja i tożsamość. Narracje w kulturze, Warszawa.
 • Gronowski R., 2005, Listy z Australii Romana Gronowskiego, wsteęp, wyboór i oprac. Żongołłowicz B., Toruń.
 • Gunew S., 1994, Framing Marginality: Multicultural Literary Studies, Melbourne.
 • Gunew S., 1996, Performing Ethnicity: The Demidenko Show and its Gratifying Pathologies, „Australian Feminist Studies”, No. 23.
 • Hatzimanolis E., 1996, Multiple Ethnicity Disorder: Demidenko and the Cultof Ethnicity, w: Women Writing: Views & Prospects, 1975–1995, Canberra.
 • Hooton J.W., 1993, Introduction, w: Walsh K., Hooton J.W., eds., Australian Autobiographical Narratives: to 1850, Canberra.
 • Huggan G., 2002, The Postcolonial Exotic: Marketing the Margins Author, Londyn, Nowy Jork.
 • Jackiewicz K., 2006, Poezje wybrane, wstęp, wybór i oprac. Żongołłowicz B., Perth.
 • Kosowska E., 2004, O niektórych przesłankach uprawiania antropologii literatury, w: Bolecki W.,
 • Nycz R., red., Narracja i tożsamość. Narracje w kulturze, Warszawa.
 • Kryszak J., 2002, Słowo wstępne, w: Żongołłowicz B., Śmierci nie moje, Toruń.
 • Lejeune P., 1975, Le pacte autobiographique, Paryż.
 • Louwerse H., 2007, Homeless Entertainment: On Hafid Bouazza’s Literary Writing, Oxford.
 • McNeill L., 2004, Generic Subjects: reading Canadian death notices as life writing, „Life Writing”, Vol. 2.
 • Niedźwiedzki D., 2012, Tożsamość społeczna migrantów wahadłowych jako wyzwanie badawcze, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 4.
 • Noskowski W., 2011, Dziennik z pierwszych tygodni w Australii. Rok 1911, wstęp i oprac. Żongołłowicz B., Perth.
 • Nycz R., 2007, Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, „Teksty Drugie”, nr 6.
 • Ommundsen W., 2004, Multicultural Writing in Australia, w: Birns N., McNeer R., eds., A Companion to Australian Literature since 1900, Rochester, Nowy Jork.
 • Polacy w Australii. Archiwum, 2013, O Autorce, http://polesinaustralia.com/pl/about-me/ [dostęp:1.02.2016].
 • Rembowska-Płuciennik M., 2007, Poetyka i antropologia, w: Kosowska E., Gomóła, A., Jaworski E., red., Antropologia kultury – antropologia literatury, Katowice.
 • Rüggemeier A., 2010–2011, The Autobiographer as Family Archivist: Relational Autobiographies and
 • the Many Modes of Writing a Life, „Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology”, No. 6, http://cf.hum.uva.nl/narratology/a11_anne_ruggemeier.htm [dostęp: 1.02.2016].
 • Telicki, M., 2007, Poeta jako antropolog, „Teksty Drugie”, nr 3.
 • Turczyński A., 1984, Bogumiły Stosuj wiersze niewielkie, „Zbliżenia”, nr 8.
 • Williams Kwapisz K., 2015, Life Narratives, Common Language and Diverse Ways of Belonging, „Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research”, No. 16.2.
 • Williams Kwapisz K., 2016a, Transnational literary cultures in Australia: Writers of Polish descent, w: Mascitelli B., Papalia G., Mycak S., red., The European Diaspora in Australia, Cambridge.
 • Williams Kwapisz K., 2016b, Between utopia and autobiography, w: Arthur P.L., red., Australian Culture and Identity: Transnational Perspectives inLife Writing, Londyn, Nowy Jork.
 • Younge G., 2015, As migrants we leave home in search of a future, but we lose the past, „The Guardian”, http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/24/migrants-leave-home--future-past-borders [dostęp: 1.02.2016].
 • Zambrzycka, M., 2011, Antropologia literatury w badaniach z pogranicza literaturoznawstwa i kulturo-znawstwa, „Kultura i Historia” nr 19, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl [dostęp: 17.03.2016].
 • Zduniak-Wiktorowicz M., 2012, Opowiadanie w ruchu. Literatura i badania postzależnościowe, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 3.
 • Zieliński W., 2004, Dosłowność zapisu, czyli oswajanie z konieczności śmierci w poezji Bogumiły Żongołłowicz, w: tegoż, W literackiej krainie polskich kangurów, Rzeszów.
 • Żongołłowicz B., 1984, Lato w Surrey, Słupsk.
 • Żongołłowicz B., 1999, Andrzej Chciuk. Pisarz z antypodów, Kraków.
 • Żongołłowicz B., 2002, Śmierci nie moje, Toruń.
 • Żongołłowicz B., 2004, Kabaret Literacko-Satyryczny „Wesoła Kookaburra”, Toruń.
 • Żongołłowicz B., 2007, O pół globu od domu. Obraz Polonii australijskiej w twórczości Andrzeja Chciuka, Toruń.
 • Żongołłowicz B., 2008, Śmierci mi bliskie, Perth.
 • Żongołłowicz B., 2010, Jego były czerwone maki: życie i kariera Gwidona Boruckiego – Guido Lorraine’a, Toruń. Żongołłowicz B., 2011, Pasje Bogumiły Żongołłowicz, rozmawiała Lidia Mikołajewska, „Przegląd Australijski”, http://przeglad.australink.pl/artykuly/maki.php [dostęp: 20.01.2016].
 • Żongołłowicz B., 2014, prywatna rozmowa, rozmawiała Katarzyna Kwapisz Williams, Melbourne.
 • Żongołłowicz B., 2015a, Przywracanie przeszłości, rozmawiała Małgorzata Sawicka, program Historia bez patyny, Radio Lublin.
 • Żongołłowicz B., 2015b, W literackiej krainie polskich kangurów, rozmawiała Maria Wieczorkiewicz, The News, http://www.thenews.pl/1/82/Artykul/226595,W-literackiej-krainie--polskich-kangurowśsthash.S2cmtQgy.dpuf [dostęp: 20.01.2016].
 • Żongołłowicz B., (Nie)śmiertelnie (w druku).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-52af60c5-2f9e-417f-bccb-1403335352ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.