PL EN


2012 | 4 | 149-160
Article title

Strategie badań jakościowych w badaniu społeczności wielokulturowej z zastosowaniem arkusza dyspozycji do ukierunkowanego pogłębionego wywiadu

Authors
Content
Title variants
EN
Strategies of quantitative resarch applied in research on multicultural communities using a questionnaire survey for detailed guided interviews
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą poszukiwania metodologicznego paradygmatu, za który przyjąłem jakościowe badania nad problematyką wielokulturowości. Zachętą intelektualną do podjęcia prezentowanego zagadnienia była tematyka międzynarodowej polsko-nowozelandzkiej konferencji dotyczącej społeczności międzykulturowych i relacji pomiędzy nimi. Natomiast inspiracja metodologiczna wiąże się z próbą eksploracyjnego sprawdzenia jakościowego narzędzia badawczego. Narzędziem tym jest arkusz z dyspozycjami do pogłębionego ukierunkowanego wywiadu do badania społeczności wielokulturowych. W poszczególnych punktach artykułu omówiono najbardziej istotne kwestie dotyczące założeń teoretycznych, kategorii metodologicznych i prezentacji narzędzia badawczego. Merytoryczna treść narzędzia badawczego została zawarta w sześciu blokach tematycznych.
EN
This article is an attempt to work out a methodological device for qualitative research on multicultural questions. The intellectual challenge to tackle this problem was provided by the binational Polish- New Zealand conference, broaching the issue of multicultural societies and the relations/interactions between its separate parties. The methodological impulse for our investigation lay in the checkout of the scope and suitability of quality research as a scientific implement. Our research instrument is a questionnaire consisting of questions for a detailed guided interview to study multicultural communities. The respective chapters of this paper present the main issues of our work: the theoretical premises, methodological categories and the presentation of our research implement. The contents of the research instrument consist of six topical units.
Year
Issue
4
Pages
149-160
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004.
 • Bokszański Zbigniew, Tożsamość aktora społecznego z zmiana społeczna, [w:] Zmiana społeczna. Teoria i doświadczenia polskie, [red.] J. Kurczewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
 • Czarnowski Stefan, Dzieła, t. 1 Studia z historii kultury, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956.
 • Encyklopedia socjologii, t. 1–4, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999–2002.
 • Karwowski Krzysztof, Jedność w różnorodności, „Edukacja i Dialog” 2006, z. 177.
 • Mead Margaret, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 1978.
 • Metody badań socjologicznych, [wyb. i oprac.] S. Nowak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
 • Ossowski Stanisław, Dzieła, t. 3, Z zagadnień psychologii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
 • Rosenthal Georg, Rekonstrukcja historii życia. Wybrane zasady generowania opowieści w wywiadach biograficzno-narracyjnych, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, [red.] J. Włodarek, M. Ziółkowski, Wydawnictwo UAM, Poznań 1993.
 • Słownik socjologii i nauk społecznych, [red.] G. Marshall, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005.
 • Smolicz Jerzy J., Dziedzictwo, wartości podstawowe i rozwój kultury w społeczeństwach wielokulturowych, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 3.
 • Sosnowski Adam, Postawy studentów wobec współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe WSIiE, Olsztyn 2010.
 • Sosnowski Adam, Tożsamość regionalna, narodowa, europejska – poziom współczesnej identyfikacji społecznej Polaków. Spojrzenie socjologa, Wydawnictwo Naukowe WSIiE, Olsztyn 2008.
 • Sosnowski Adam, Wyznaczniki zmiany społecznej: młodzież – lokalność – transformacja, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe USz., Szczecin 2002.
 • Tankielun Weronika, Subkultury młodzieżowe – studium przypadku. Porównawcze ujęcie skinheadów i punków, praca magisterska obroniona na WSIiE, Olsztyn 2010.
 • Thomas William I., Znaniecki Florian, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976.
 • Tyszka Zbigniew, Socjologia rodziny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-52cd6d20-daef-4863-b9a6-c41bc28d907b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.