PL EN


Journal
2013 | 37 | 193-209
Article title

O dyskryminacji małżeństw homoseksualnych. Odpowiedź Tomaszowi Sieczkowskiemu

Authors
Content
Title variants
EN
Discrimination against gay marriages. A reply to Tomasz Sieczkowski
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest reakcją na polemikę Tomasza Sieczkowskiego „Jednak dyskryminacja. Odpowiedź Krzysztofowi Saji” [ICF „Diametros” (36) 2013], którą sformułował on przeciw opublikowanemu przeze mnie tekstowi „O dyskryminacji par jednopłciowych” [ICF „Diametros” (34) 2012]. Moim celem jest odparcie przedstawionych przez Autora zarzutów, które w głównej mierze polegają na niewłaściwym odczytaniu struktury zaprezentowanego przeze mnie argumentu. Opiszę więc właściwy tok rozumowania, który starałem się wyrazić w pierwotnym artykule oraz podważę propozycję Autora, który stara się uzasadnić małżeństwa jednopłciowe, odwołując się do takich wartości jak godność, wolność czy równość.
EN
My paper is a reply to a note by Tomasz Sieczkowski “Discrimination nonetheless. A reply to Krzysztof Saja” [ICF Diametros (36) 2013], written as a reply to my paper “Discrimination against same-sex couples” [ICF Diametros (34) 2012]. The purpose of the paper is to refute Sieczkowski’s objections that rely on a wrong interpretation of the structure of my main argument. I will describe the proper structure of the reasoning that I offered in the first article and undermine Sieczkowski’s proposal to justify gay marriages by referring to values such as dignity, freedom and equality.
Journal
Year
Issue
37
Pages
193-209
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • Brake [2012] – E. Brake, Minimizing Marriage: Marriage, Morality, and the Law, Oxford University Press 2012.
  • Card [1996] – C. Card, Against Marriage and Motherhood, „Hypatia” 11 (3) 1996, s. 1–23, dostępne: doi:10.1111/j.1527-2001.1996.tb01013.x.
  • Homer [1994] – S.K. Homer, Against Marriage, „Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review” 29 1994, s. 505.
  • Rutkowski [2013] – M. Rutkowski, Płacenie podatków a równe traktowanie, Blog Naukowy Etyki Praktycznej, 11.06.2013, dostępne: http://etykapraktyczna.pl/wpis/ 2013/06/11/placenie-podatkow-a-rowne-traktowanie.
  • Saja [2012] – K. Saja, O dyskryminacji par jednopłciowych, „Diametros” (34) 2012, s. 92–115.
  • Scanlon [1998] – T. Scanlon, What We Owe to Each Other, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Mass. 1998.
  • Sieczkowski [2013] – T. Sieczkowski, Jednak dyskryminacja. Odpowiedź Krzysztofowi Saji, „Diametros” (36) 2013, s. 166–180.
  • Tomalski [2010] – P. Tomalski, Pary jednopłciowe: zakładanie rodzin, rodzicielstwo i rozwój dzieci, [w:] Tęczowe Rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie, red. Monika Zima, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2010, s. 23–32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-52d43842-39ac-474d-9446-2e2bfc0446eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.