Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(15) | 180-188 (9)

Article title

RÓWNA REPREZENTACJA KOBIET W MEDIACH? OBECNOŚĆ POLITYCZEK W PROGRAMACH PUBLICYSTYCZNYCH TVP – DONIESIENIE WSTĘPNE

Content

Title variants

EN
GENDER EQUALITY IN THE MEDIA? THE PRESENCE OF FEMALE POLITICIANS IN TVP'S PUBLICIST PROGRAMS – A PRELIMINARY STUDY

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
One of the key objectives of European Union policy is to equalize the opportunities for women and men in the most important areas of social life. An urgent field for such actions is the solicitude of equal representation of women and men in the media (as follows from numerous studies, the mass media can strengthen or weaken gender stereotypes). Primarily the public media should obey the so-called gender mainstreaming principle – because of the public mission. Therefore the purpose of the presented study was an attempt to determine whether, in the selected TVP journalistic programs with politicians’ participation, women were sufficiently represented. Given that, according to the Quota Act, the electoral lists for the Sejm cannot be less than 35% women candidates, it was expected that there would be at least the same proportion of women and men in the analyzed material. The quantitative content analysis method was used to solve the research problem. The results showed that the representation of women in the analyzed programs was lower than originally assumed. There are therefore grounds for continuing research on the issue of women’s access to the media, especially on determinants, manifestations and socio-cultural consequences of possible gender inequalities in this area.

Year

Issue

Pages

180-188 (9)

Physical description

Contributors

 • Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, e-mail: a_hulewska@o2.pl

References

 • Brzeziński J. 1997, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa.
 • Curran J. 2007, Media jako sfera publiczna – ponowna analiza [w:] Komunikowanie i obywatelskość, red. P. Dahlgren, C. Sparks, Wrocław.
 • Gerbner G. 1995, Casting and fate women and minorities on television drama, game shows and news [w:] Communication, Culture, Community, red. E. Hollander,P. Rutten, C. van der Linden, Rotterdam.
 • Goban-Klas T. 2016, Diagnoza medialna jako fundament opisu stanu mediów [w:] Media.pl Badania nad mediami w Polsce, red. T. Bielak, G. Ptaszek, Kraków.
 • Hulewska A. 2011, Przełamywanie stereotypów płciowych i uprzedzeń kluczem do przeciwdziałania barierom awansu kobiet w sferze zatrudnienia, „Gospodarka Rynek Edukacja”, vol. 12, nr 4.
 • Konstytucja RP; DzU nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Lisowska-Magdziarz M. 2004, Analiza zawartości mediów: przewodnik dla studentów, Kraków.
 • Ossowski S., Piontek D., Co tam, panie, w polityce? Politycy w programach publicystycznych, „Zeszyty Prasoznawcze”, vol. 57, nr 2.
 • Pankowska D. 2005, Wychowanie a role płciowe, Gdańsk.
 • Parsons T. 1955, The American family: Its relations to personality and the social structure [w:] Family, socialization and interaction process, red. T. Parsons, R.F. Bales, Glencoe.
 • Piontek D. 2011, Kobiety w programach informacyjnych, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.
 • Pisarek W. 2008, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa.
 • Polacy najczęściej czerpią informacje z telewizji, z Internetu korzystają młodzi i wykształceni, Wirtualne Media http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polacy-najczesciej-czerpia-informacje-z-telewizji-z-internetu-korzystaja-mlodzi-i-wyksztal ceni_2 (17.05.2017).
 • Różycka M. 2014, Media publiczne a kształtowanie przemian społecznych, „Naukowy Przegląd Dziennikarski”, nr 1(9).
 • Szacka B. 2003, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa.
 • Ustawa o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r. (DzU 2016.0.639).
 • Wasilewski J., Wasilewska K., Dżbik J. 2006, Tak się nie mówi… czyli o dominacji społecznej i teorii zagłuszanej grupy na przykładzie ograniczeń językowych ze względu na płeć [w:] Oblicza komunikacji, t. II, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Kraków.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, DzU UE; http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:00 13:0045:PL:PDF; DzU z 2004 r., nr 90, poz. 864, ze zm. (27.05.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-53010adb-b436-4093-9062-450a27c52496
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.