PL EN


2011 | 88 | 149-164
Article title

Nowy wymiar integracji europejskiej. Wyzwania, szanse, zagrożenia

Title variants
EN
A New Dimension of European Integration. Challenges, Chances, Dangers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Unia Europejska potrzebuje nowego wymiaru integracji, dostosowanego zarówno do wymogów funkcjonowania Unii, której liczba państw członkowskich wzrosła w stosunkowo krótkim czasie z 15 do 27, jak i do ciągłych zmian charakteryzujących współczesny świat. Proces integracji regionalnej jest obecnie, obok procesu globalizacji, niejako drugim biegunem procesów zachodzących we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Dążenia państw do zacieśniania wzajemnej współpracy w ramach sojuszy regionalnych wpisuje się w szersze zagadnienie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych. W obecnych postkryzysowych warunkach funkcjonowania gospodarki europejskiej, coraz większego znaczenia nabiera wiedza o skutkach integracji w postaci przenikania się polityki wewnętrznej i zagranicznej w ramach UE oraz silnych powiązaniach między jej strukturami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi. Autor artykułu podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, na czym polega nowa polityka integracji w Unii Europejskiej oraz jakie są jej ramy formalnoprawne, mechanizmy, skutki i perspektywy funkcjonowania.
EN
This paper explores a new dimension of European Integration: functional, territorial, and affiliational. European integration can no longer be understood as a west European experiment mainly focused on functional and economic policy cooperation. The issues addressed include security and defence, as well as core concerns of European society. A new dimension influences how countries across the continent engage with European integration. The author reviews the current state-of-the-art in the process of East-West European integration, including bottlenecks and obstacles to the process and presents the analysis of the most widely-debated issues and developments in East-West economic relations including the widening and deepening of the European Union, human rights, ecology adjustment, and the role of financial reforms in this post-crisis process.
Contributors
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • 14. Globapolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia, 2003: (red.) R. Borkowski, Warszawa.
 • 1. Budnikowski A., 1998: Ochrona środowiska jako problem globalny, Warszawa.
 • 2. Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji. Witryna internetowa. www.tiger.edu.pl/aktualnosci/wroclaw.htm, stan z 29 września 2010 r.
 • 3. Centrum Informacji o Rynku Energii. Witryna internetowa. http://www.cire.pl/UE/odcinki.html?d_id=26515&d_typ=5, stan z 29 września 2010 r..
 • 4. Doliwa-Klepacki Z., 1996: Europejska integracja gospodarcza, Białystok.
 • 5. Działania UE przeciw zmianom klimatu. Unia Europejska na czele działań międzynarodowych do roku 2002 i później, 2008: Bruksela.
 • 6. Europa. Witryna internetowa. http://europa.eu/pol/hum/index_pl.htm, stan z 29 kwietnia 2010 r.
 • 7. Europa. Witryna internetowa. http://europa.eu/pol/rights/overview_pl.htm, stan z 29 kwietnia 2010 r.
 • 8. European Commission. Witryna internetowa. http://ec.europa.eu/environment/climat/.../e_toolkit_brochure_pl.pdf, stan z 29 września 2010 r.
 • 9. Galtung J., 2000: Świat w kryzysie ekonomicznym, Warszawa.
 • 10. Geopolityczny przewodnik po świecie ropy naftowej, 2007: "Wprost" z 7 października.
 • 11. Globalizacja a stosunki międzynarodowe, 2003: (red.) E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Warszawa.
 • 12. Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, 2002: (red.) M. Cygler, Warszawa.
 • 13. Globalizacja i co dalej?, 2004: (red.) S. Amsterdamski, Warszawa.
 • 14. Globapolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia, 2003: (red.) R. Borkowski, Warszawa.
 • 15. Gwiazda A., 2000: Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń.
 • 16. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Witryna internetowa. http://www.hfhrpol.waw.pl/Nprogram15.html, stan z 29 września 2010 r.
 • 17. Kalinowska A., 1998: Ekologia - wybór przyszłości, Warszawa.
 • 18. Klima S., 1999: Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej, Kraków.
 • 19. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich dla Rady i Parlamentu Europejskiego - Sprawozdanie z postępów w tworzeniu wewnętrznego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej, 2006 r.
 • 20. Konarzewska A., Zielona Księga a europejska polityka energetyczna, 2006: "Bezpieczeństwo Narodowe" nr 1.
 • 21. Korzeniowski P., 2001: Prawo i polityka ochrony środowiska w procesie integracji z UE, Łódź.
 • 22. Kowalski J., Ślusarczyk Z., 2005: Unia Europejska: proces integracji i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej, Poznań.
 • 23. Kozielecki J., 1995: Koniec wieku nieodpowiedzialności, Warszawa.
 • 24. Milczarek D., 2005: Unia Europejska wobec wyzwań globalizacji i regionalizmu, Warszawa.
 • 25. "Monitor Integracji Europejskiej", 1997: wydanie specjalne.
 • 26. "Monitor Integracji Europejskiej", 2002: nr 2.
 • 27. Nowicki M., 2008: Polska - klimat do zmian, "Gazeta Wyborcza" z 28 listopada.
 • 28. Piebalgs A., Barroso J.M., 2006: Nowy krajobraz energetyczny Europy, czyli sześć filarów unijnej współpracy, "Gazeta Wyborcza" z 8 marca.
 • 29. Po spotkaniu Tuska z Merkel oddala się groźba polskiego weta, 2008: "Polska" z 10 grudnia.
 • 30. Słownik wyrazów obcych PWN, 1980: (red.) J. Tokarski, Warszawa.
 • 31. Stiglitz J.E., 2004: Globalizacja, Warszawa.
 • 32. Sztompka P., 1997: Powstrzymać regres społeczeństwa, Konferencja Senatu RP, Warszawa.
 • 33. Ślusarczyk Z., Szyjko C.T., 2009: Energetyczno-klimatyczna współpraca świata, Poznań.
 • 34. Świeboda P., 2006: Strategiczne wyzwanie dla UE. Kształtowanie zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej, Warszawa.
 • 35. Tokarski S., Janikowski J., 2007: Inne aspekty rynku. Wspólny rynek europejski czy rynki regionalne, Warszawa.
 • 36. Uniasc.sm.pl. Witryna internetowa. http://uniasc.sm.pl/kulakowski/index.php, stan z 29 września 2010 r.
 • 37. Zielonka J., 2004: Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Warszawa
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-530a4d78-7849-4372-923e-e562eebeec0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.