PL EN


2010 | 1(15) | 137-147
Article title

Ocena sprawności motorycznej młodych kobiet uprawiających rekreacyjnie aerobik

Content
Title variants
EN
Motor fitness evaluation of young women doing aerobics recreationally
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem opracowania była odpowiedź na pytanie, jaki jest wpływ regularnych ćwiczeń aerobowych na poziom rozwoju zdolności motorycznych 20-letnich kobiet. Badaniami objęto 12 dziewcząt, studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczęszczających regularnie (2 razy w tygodniu) na zajęcia aerobowe zamiast regularnych zajęć wychowania fizycznego. Zajęcia były obowiązkowe i trwały 4 miesiące. Przed podjęciem przez kobiety zajęć aerobowych oraz po ich zakończeniu wykonano testy pośrednie określające poziom poszczególnych zdolności motorycznych, tj. szybkości, siły, wytrzymałości i koordynacji. Uzyskane wyniki poddano podstawowej analizie statystycznej. Na ich podstawie stwierdzono, że zajęcia aerobowe nie wpłynęły na średnią masę ciała badanych dziewcząt. Stąd wniosek, że regularne zajęcia aerobowe mają raczej wpływ na utrzymanie stałej masy ciała niż jej redukcję, co jest zgodne z danymi z literatury. Nie stwierdzono jednoznacznych zmian w poprawie wytrzymałości (różnokierunkowe zmiany VO2max). Wyniki te wskazują na różną odpowiedź poszczególnych uczestniczek zajęć aerobowych, zależną z pewnością od wyjściowego poziomu wytrenowania. Stąd konieczna wydaje się wstępna selekcja niejednorodnych pod względem sprawności grup, która umożliwi odpowiedni dobór ćwiczeń w stosunku do wyjściowej wydolności organizmu. U wszystkich badanych kobiet zanotowano poprawę wyników w próbach badających takie zdolności motoryczne, jak siła czy szybkość. Wskazuje to na przewagę komponentu siłowo-szybkościowego w prowadzonych zajęciach aerobowych.
EN
The aim of this study is to present the results of research, i.e. to answer the question: what is the influence of aerobics exercises to young women's motor capabilities. Some tests has been done to evaluate the level of young women's physical fitness (the main indicator-mark was the VO2max). Twelve students were examined. They have declared the low level of their physical activity. They have participated in cycle of aerobics exercises, which lasted for16 weeks. The aim of this research was to confirm the thesis that aerobics exercises have a positive influence on young women's physiological and morphological traits. Material and methods: During the experiment 12 students were examined. The cycle of aerobics exercises lasted for 4 months. One, separate activity (60 minutes) took place once a week, on Friday's afternoon. The results were put to the statistical analysis and the process of normalization, which showed the direction of parameter's changing. Results and conclusions: The reduction of weight was the motivation to attend to this cycle of aerobics exercises. In spite of that a decrease in this parameter was inconsiderable. The experiment showed that VO2max parameter increased in those women, who had a lower initial level of this mark. After 4 months of regular aerobics exercises ressearchers noticed that results of those women, who had higher initial VO2max changed for the worse. Regular aerobics activities helped all the participants to keep the constant weight, which was consistent with another author's publication. The results pointed out the necessity of initial selection of women in such a heterogeneous group. The main mark of this selection seemed to be VO2max. This should enable the proper selection of exercises and make the practice more effective. The resserchers noticed a significant improvement in such motor capabilities like: strength and speed (superiority in anaerobic components).
Year
Issue
Pages
137-147
Physical description
Dates
printed
2010-06
Contributors
author
 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
 • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
References
 • Ambroży D., Pilch W. 2007. Wpływ 7-miesięcznych ćwiczeń fizycznych wykonywanych podczas aerobiku na poprawę wydolności fizycznej, zmianę masy i składu ciała młodych kobiet. "Medicina Sportiva Practica" vol. 8, nr 1, s. 1–4.
 • Borysiuk Z. 2004. Profil wysiłkowy grupy kobiet uprawiających aerobik. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia" vol. 59, suppl. 14, s. 42.
 • Haleczko A., Włodarczyk U. 2004. Oddziaływanie czynnika somatycznego na wysiłki fizyczne o złożonej, wielokierunkowej strukturze. "Antropomotoryka" nr 14, s. 63–73.
 • Jagusz A. i in. 2005. Zdrowotne aspekty obciążeń układu ruchu w aerobiku w badaniach biomechanicznych. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia" vol. 60, suppl. 16, s. 155.
 • Klocek T., Klocek E., Spieszny M. 2005. Poziom koordynacji ruchowej i wydolności fizycznej w aspekcie umiejętności ruchowych kobiet uczestniczących w rekreacyjnych zajęciach aerobiku. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia" vol. 60, suppl. 16, s. 208.
 • Markis M., Górecka B. 1999. Sprawność fizyczna kobiet uprawiających aerobik. "Nowa Medycyna" nr 6(7), s. 51–53.
 • Osiński W. 2002. Antropomotoryka. Poznań: AWF. ISBN 83-88923-22-6.
 • Prukner V., Mekota K. 2004. Związek między wydolnością, sprawnością motoryczną i cechami somatycznymi u studentów Uniwersytetu Palacky’ego w Ołomuńcu (Czechy), studiujących wychowanie fizyczne na wydziale kultury fizycznej. "Antropomotoryka" vol. 12, nr 28, s. 21–29.
 • Szopa J., Mleczko E., Żak S.1996. Podstawy antropomotoryki. Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11946-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-530d820f-f7bd-47a5-bc0a-e60d7a552a14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.