PL EN


2020 | 3(37) | 73-86
Article title

GOOGLE ADS CAMPAIGNS IN PROMOTIONAL ACTIVITIES OF THEATERS

Content
Title variants
PL
KAMPANIE GOOGLE ADS W PROMOCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI TEATRÓW
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Mimo że współcześnie tempo życia jest bardzo duże, a młodzież czas wolny spędza wśród aplikacji i urządzeń elektronicznych, to jednak spektakle teatralne cieszą się stosunkowo dużą popularnością. Teatry, aby dotrzeć do młodzieży, powinny wykorzystywać narzędzia internetowe jako podstawowe formy reklamy. Jedną z popularniejszych form e-marketingu są działania w wyszukiwarkach internetowych SEM. Postawione pytanie badawcze miało postać: czy teatry reklamują się w płatnych wynikach wyszukiwania w formie paid search? Aby odpowiedzieć na postawione pytanie, dokonano analizy wyników wyszukiwania w Google z uwzględnieniem reklam AdWords wśród polskich teatrów dla popularnych słów kluczowych. Analizując uzyskane wyniki, można odpowiedzieć, że teatry zdecydowanie nie wykorzystują formy PPC jako narzędzia reklamy. Zidentyfikowano zaledwie pięć teatrów wykorzystujących tę formę, co stanowi niecałe 3% wszystkich teatrów w Polsce. Wśród przyczyn małej popularności należy wymienić wysokie koszty oraz brak konieczności reklamy, wynikający ze stosunkowo dużej liczby klientów teatrów.
EN
Although the pace of life is very high today, young people spend free time among applications and electronic devices, but theatrical performances are relatively popular nonetheless. Theaters to appeal to young people should use online tools as a basic form of advertising. One of the most popular forms of e-marketing is the search engine SEM. The research question was formulated in the form: do the theaters advertise in paid search results PPC? To answer this question, we analyzed the search results on Google, including AdWords ads, among Polish theaters for popular keywords. By analyzing the results obtained, it can be said that definitely theaters do not use PPC as an advertising tool. Among the popular keywords only 5 theaters were identified using this form, which represents less than 3% of all the theaters in Poland. The reasons for low popularity are the high costs and the lack of advertising due to the relatively large number of contemporary theater customers.
Publisher
Year
Issue
Pages
73-86
Physical description
Dates
online
2020-09
Contributors
 • Lodz University of Technology, Faculty of Management and Production Engineering, Piotrkowska Street 266, 90-924 Lodz, Poland
References
 • Berkley, H. (2009). Marketing internetowy w małej firmie. Gliwice: Onepress.
 • 2. Deloitte. (2015). Raport: Zakupy świąteczne 2015. Retrieved from https://www2.deloitte.
 • com/pl/pl/pages/consumer-business/articles/zakupy-swiateczne-2015-raport.html
 • 3. Drivas, I. C., Sarlis, A. S., Varveris, A. (2017). The Cooperative Role of Marketer and
 • Programmer on SEO Strategies in Scientific Journals. In: A. Kavoura, D. P. Sakas, P.
 • Tomaras (eds), Strategic Innovative Marketing. Springer.
 • 4. van Gelder, M. H. J, van de Belt, T. H., Engelen, L. J. L. P. G, Hooijer, R., Bredie, S. J.
 • H., Roeleveld, N. (2019). Google AdWords and Facebook Ads for Recruitment of Pregnant
 • Women into a Prospective Cohort Study With Long-Term Follow-Up. Maternal
 • and Child Health Journal, 23(10), 1285–1291.
 • 5. GUS. (2017). Kultura w 2016 roku. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
 • kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2016-roku,2,14.html.
 • 6. GUS. (2018). Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2017 r. Retrieved from https:
 • //stat.gov.pl/download/gfx/ portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5493/20/1/1/dzialalnosc_
 • teatrow_i_instytucji_muzycznych_w_2017_r.pdf
 • 7. Instytut Teatralny. (2017). My jesteśmy kulturalna kolejka, a nie żadne chamstwo. Raport.
 • Retrieved from http://www.encyklopediateatru.pl/ksiazka/569/publicznosc-2016-
 • my-jestesmy-kulturalna-kolejka-a-nie-zadne-chamstwo-raport
 • 8. Kritzingers, W. T., Weideman, M. (2017). Parallel search engine optimisation and
 • pay-per-click campaigns: A comparison of cost per acquisition. South African Journal
 • of Information Management, 19(1), 1–13.
 • 9. Kuś, G. (2010). E-reklamy a decyzje zakupowe konsumentów. Współczesne Problemy
 • Zarządzania, (1), 73–90.
 • 10. Lewandowski, D., Sunkler, S., Hanisch, F. (2019). Advertisement identification on
 • search engine result pages. Empirical results and implications for research. Information-
 • -Wissenschaft und Praxis, 70(1), 3–13.
 • Madera, Q., Castillo, O., Garcia-Valdez, M., Mancilla, A., Sotirova, E., Sotirov, S. (2016).
 • A method for optimizing a bidding strategy for online advertising through the use of
 • intuitionistic fuzzy systems. Notes on Instuitionistic Fuzzy Sets, 22(2), 99–107.
 • 12. Premium Brand. (2016). Zwyczaje zakupu prezentów świątecznych 2016 — planowanie
 • zakupu, powody wyboru, rodzaje produktów. Retrieved from http://www.premiumbrand.
 • com.pl/wp-content/uploads/2014/09/Prezenty-swiateczne-2016_badanie-Premium-
 • Brand.pdf
 • 13. PWC. (2015). Beyond Digital. Entertainment & Media Outlook 2015–2019. A look at Global,
 • Middle East and Africa trends. Retrieved from https://www.pwc.com/m1/en/publications/
 • documents/emoutlook-full-pub.pdf
 • 14. Ruhrberg, S. D., Kirstein, G., Baran, K. S. (2017). User Acceptance of Personalized and
 • Context-Specific Online Advertising. Science Research Publishing, 5(3), 223–232.
 • 15. Strades, J. M. (2019). Google, Monopolization, Refusing to Deal and the Duty to Promote
 • Economic Activity. IIC — International Review of Intellectual Property and Competition
 • Law, 50(5), 559–594.
 • 16. Szymański, G., Mróz-Gorgoń, B. (2016). E-reklama i marketingowe wykorzystanie wyszukiwarek
 • internetowych — przegląd istniejących form i pojęć. Studia i Prace WNEiZ
 • US. Zarządzanie, 43(2, t. 2), 199–209.
 • 17. Tricahyadinata, I., Mulawarman, S. (2017). An Analysis on the Use of Google AdWords
 • to Increase E-Commerce Sales. International Journal of Social Science and Management,
 • 4(1), 60–67.
 • 18. Wiktor, J. W. (2013). Komunikacja marketingowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
 • PWN.
Notes
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access)
EN
Available in Open Access (Open Access)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-531a7921-2482-4422-8a40-d13871cc5ea3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.