PL EN


2019 | 3(63) | 124–149
Article title

Ocena rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Content
Title variants
EN
Assessment of the governmental Bill on Amending the Act – the Commercial Companies Code and Certain other Acts
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
There is no need to introduce a new type of capital company into the Commercial Companies Code. The objectives indicated by the sponsor of the bill can be achieved within the framework of a simple reform of the limited liability company. The bill introduces numerous solutions without taking into account solutions regardinglimited liability company and joint stock company, thus leading to the destabilization and disruption of the system of capital companies law. Without a substantive justification, differentiated solutions of the same issues were introduced with regard to simple joint-stock company, limited liability company and joint-stock company.
Year
Volume
Pages
124–149
Physical description
Contributors
  • Profesor doktor hab., Instytut Prawa Cywilnego, Katedra Prawa Handlowego, kierownik Pracowni Prawa Rynku Kapitałowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; m.romanowski@romanowski.eu ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4667-9082
References
  • Helin A., Bernaziuk A., Kowalski R., Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej, Warszawa 2006.
  • Kępiński M., Seweryński M., Zieliński A., Rola kodyfikacji na przykładzie prawa prywatnego w procesie legislacyjnym, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1.
  • Kudej M., Postępowania ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 2002.
  • Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, Tworzenie prawa w Polsce – ocena i proponowane kierunki zmian. Raport, Listopad 2005, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1.
  • Romanowski M. [w:] System prawa prywatnego, t. XVI, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2016.
  • Rot H., Kształtowanie systemu prawa. Więź pozioma systemu prawa, t. III, Wrocław 1984.
  • Weitz K., Czy nowa kodyfikacja postępowania cywilnego?, „Państwo i Prawo” 2007, z. 3.
  • Wronkowska S., W sprawie postępowania legislacyjnego w przepisach Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-531e1438-915b-4f9d-82cc-7281cce433f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.