Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 30 | 14 - 17

Article title

Kwartalnik POLONICUM w procesie promocji języka i kultury polskiej w świecie (2006 - 2017)

Title variants

EN
Kwartalnik POLONICUM as a part of the process of promoting Polish language and culture around the world (2006 - 2017)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Prof. W. Miodunka sums up 12 years of Kwartalnik POLONICUM existance. This became a starting point of deliberations on the subject of changes that the circle of teachers of Polish as a foreign language and the whole discipline of Polish glottodidactics experienced, as well as the expectations for the glottodidactic press changed.

Contributors

  • Uniwersytet Jagielloński

References

  • 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka, pod red. A. Dąbrowskiej, U. Dobesz, Atut, Wrocław 2014.
  • Gębal P. E., 2018, Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne, Księgarnia Wydawnicza, Kraków.
  • Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, pod red. P. Garncarka, P. Kajaka, A. Zieniewicza, Wydawnictwo UW, Warszawa.
  • Lipińska E., Seretny A., 2012, Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie chicagowskiej diaspory polonijnej, Księgarnia Akademicka, Kraków.
  • Miodunka W. T., 2014, Dwujęzyczność polsko-obca w Polsce i poza jej granicami. Rozwój i perspektywy badań, "LingVaria", IX, nr 1, s. 199-226.
  • Miodunka W. T., 2016, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
  • Seretny A., 2011, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Wydawnictwo UJ, Kraków.
  • Utrata i odzyskiwanie języka polskiego. Językoznawcze i glottodydaktyczne aspekty niepełnej polsko-niemieckiej dwujęzyczności pod red. J. Besters-Dilger, A. Dąbrowskiej, G. Krajewskiego i A. Żurek, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Pruszków k. Łasku 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5363b20b-cf52-415d-9b57-e40e55066ade
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.