PL EN


2014 | 26 | 5-18
Article title

Pojęcie harmonii w filozofii Empedoklesa

Content
Title variants
EN
The Concept of Harmony in Empedocles’ Philosophy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article contains an analysis of the concept of harmony in Empedocles' philosophical framework. The term itself appears several times in his poem On nature in different meanings. The concept of harmony is portrayed in this article in relation to active principles of Love and Repulsion and four passive principles. Moreover, harmony is discussed from the perspective of balance between the individual passive elements and from the perspective of the ontical condition for the unity of archai.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
26
Pages
5-18
Physical description
Contributors
 • Absolwent filozofii i filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.
References
 • Arystoteles, Metafizyka, przeł. M. Krąpiec i A. Maryniarczyk, Wyd. KUL, Lublin 1996.
 • Burnet J., Early Greek Philosophy, Wyd. A&C Black, London 1920.
 • Die Fragmente der Vorsokratiker. Grechisch und Deutch von H. Diels. Hrsg. W. Kranz. Bd. 1–3. Z¨urich 1985.
 • Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów, przeł. W. Olszewski i B. Kupis, Wyd. PWN, Warszawa 1984.
 • Euklides, Euclid’s elements of geometry. Trans. R. Fitzpatrick. Published by Richard Fitzpatrick, 2007.
 • Gajda J., Filozofia przedplatońska, Wyd. PWN, Warszawa 2007.
 • Guthrie W.K.C., A history of Greek Philosophy, vol. II, Cambridge University Press, London 1965.
 • Kirk G.S., Raven J.E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska, przeł. J. Lang, Wyd. PWN, Poznań 1999.
 • Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, Wyd. Aletheia, Warszawa 2000.
 • Leśniak K., Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.
 • Platon, Timaios, przeł. W. Witwicki, Wyd. Tower Press, Gdańsk 2000.
 • Świeżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasyczne, Wyd. PWN, Warszawa–Wrocław 2000.
 • The fragments of Empedocles. Translated into english verse by William Ellery Leonard, The Open Court Publishing Company, Chicago 1908.
 • Ueberweg F., History of Philosophy vol. I, Charles Scribner’s Sons, New York 1909.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-53681f6b-b3b6-449f-8aea-195bff1b9552
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.