PL EN


2017 | (12)2017 | 197-202
Article title

Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez modelowanie i animacje 3D

Authors
Content
Title variants
EN
Development spatial imagination through modeling and animation 3D
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z wybranymi możliwościami wykorzystania programu 3ds Max w zakresie kształtowania wyobraźni przestrzennej. Zwrócono uwagę na korzy-ści związane z poznaniem zasad modelowania 3D, animacji, wprowadzaniem efektów specjal-nych, systemów symulacji zjawisk fizycznych oraz tworzeniem projektów architektonicznych. Omówiono pojęcie wyobraźni jako procesu psychicznego umożliwiającego przetwarzanie wyob-rażeń. Przeanalizowano możliwości tworzenia projektów 3D w wybranym środowisku.
EN
The article discusses issues related to the selected possibilities of using 3ds Max to shape spatial imagination. Highlighted the benefits of the knowledge of the principles of 3D modeling, animation, introduction of special effects systems, simulation of physical phenomena and the creation of architectural projects. Discusses the concept of imagination as a mental process which allows processing of ideas. The ability to create 3D projects were analysed in the chosen environment.
Year
Volume
Pages
197-202
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Politechnika Częstochowska
References
  • Bousquet M., 3D Studio MAX R2, Warszawa 1999.
  • Matossian M., Po prostu 3D Studio Max 4, Gliwice 2002.
  • Parasi T., Aplikacje 3D Przewodnik po HTML5, WebGL i CSS3, Gliwice 2014.
  • Pasek J., Wizualizacje architektoniczne 3ds Max 2013 & 3ds Max Design 2013, Gliwice 2014.
  • Piecuch A., Wstęp do projektowania multimedialnych opracowań metodycznych, FOSZE, Rze-szów 2008.
  • Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2: Psychologia ogólna, Gdańsk 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5374ea04-841b-41f0-a8d5-f8ce145d2acd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.