Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13 | 8 - 16

Article title

Do trzech razy sztuka. O kwantytatywności w polskim językowym obrazie świata.

Authors

Title variants

Third time lucky. Of quantifiability of tle linguistic picture of the world in Polish.

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the quantifiability in the Polish linguistic picture of the world. This phenomenon can be observed in all linguistic structure subsystems: morphology, syntax, word formation, lexis and phraseology. The paper displays various aspects of the quantifiability and their close connection.

Contributors

author
 • Katedra Języków i Kultur Slowiańskich Wydziału JęzykówObcych i Regionoznawstwa Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa

References

 • 1. Bednarek A., 1994, Leksykalne wykładniki parametryzacji świata. Studium semantyczne, Toruń
 • 2. Bralczyk J., 2004, Mój język prywatny, Warszawa
 • 3. Grochowski M., 1996, O wykładnikach aproksymacji: liczebniki niewłaściwe a operatory przyliczebnikowe, w: Studia z leksykologii i gramatyki języków słowiańskich, red. H.Wróbel, Kraków.
 • 4. Grzegorczykowa R., Puzynina J. 1998, Rzeczownik, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Słowotwórstwo, red. R.Grzegorczykowa, R.Laskowski, H.Wróbel, s. 389 – 468, Warszawa
 • 5. Kategoria koliczestwa w sowremennych jewropiejskich jazykach. Kijew, 1990.
 • 6. Laszewskaja O.N.. Semantika russkogo czisla. Moskwa, 2004.
 • 7. Li Su Chen, Rachilina E.V. Koliczestwiennyje kwantifikatory w russkom i korejskom: moria i kapli //Logiczeskij analiz jazyka. Kwantifikatiwnyj aspekt jazyka. Moskwa, Indrik, 2005.
 • 8. Nagórko A., 1997, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa
 • 9. Rachilina E.V. 2000, Kognitivnyj analiz predmetnych imen: semantika i societaemost, Moskwa: Russkie slovari.
 • 10. Rudenko D.I. 1996, Koliczestvennost i semantika imeni, [w:] Teoria funkcyonalnoj grammatiki. Kaczestvennost. Koliczestvennost, red. A.V.Bondarko, s. 181 – 214, Sankt-Peterburg
 • 11. Suprun A.E., 1996, Obszczaja charakteristika semantiki koliczestwiennosti //Teorija funkcjonalnoj grammatiki. Kaczestwiennost. Koliczestwiennost. T.5. Sankt-Peterburg
 • 12. Topolińska Z., 1984, Składnia grupy imiennej, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego, Składnia, red.Z.Topolińska, Warszawa, s.301 – 389.
 • 13. Uryson E.W., 1997, Slovarnaja statia DWA 1, DWOJE 1, PARA 3, OBA //Nowyj objasnitelnyj slowar sinonimow russkogo jazyka. Pod red. J.D. Apresjana. T.1. Moskwa
 • 14. Wierzbicka A., 1999, Językowa kategoryzacja świata //A.Wierzbicka. Język –umysł – kultura, red. J.Bartmińskiego. Warszawa, s. 83 -138.
 • 15. Zabowska M., 2005, „Poradnik językowy” II, s.26 -36.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-53779b14-6b37-40f3-b15b-d440bbaa5639
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.