PL EN


2013 | 4 | 67-80
Article title

Ocena rozwoju ekonomicznego, społecznego i przestrzennego województwa

Content
Title variants
EN
Evaluation of the Economic, Social and Spatial Development of the Warmian and Mazurian Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest ocena stopnia postępu rozwoju gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego w odniesieniu do sfery ekonomicznej, społecznej i przestrzennej a także możliwości jego konkurencyjności w tym zakresie. Analizowane zmiany w przedziale czasowym lat 2005 – 2010 wskazują, iż członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej wpłynęło pozytywnie w odniesieniu do badanego regionu. Wyrazem tego jest wysoki wzrost nakładów inwestycyjnych oraz poprawa stanu środowiska i ochrony przyrody. Mniej korzystnie natomiast zarysowały się zmiany w odniesieniu do omawianych w pracy mierników sfery społecznej.
This paper assesses the progress of economic growth in the Warmian and Mazurian Voivodeship in the economic, social and spatial fields and their respective competitiveness. As shown by the analysis of the changes under progress in the period from 2005-2010, the access of our country to the European Union had a positive effect on the region under investigation. This is reflected in the considerable increase of the budget balance as well as in the improvement of the environmental quality and nature conservation. Less advantageous, however, proved the changes concerning factors of the social sphere, as is demonstrated in this paper.
Year
Issue
4
Pages
67-80
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
  • Brodzińska M., Gospodarka regionalna i lokalna – wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2010.
  • Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny województw 2010 r., Warszawa 2011.
  • Idczak P., Wielowymiarowe podejście do definiowania potencjału rozwojowego regionów i stymulowanie ich rozwoju, [w:] Perspektywy rozwoju Polski w okresie programowania po 2013 r., [red.] T. Kudłacz, A. Harańczyk, Studia PAN-KPZK, cz. I, t. CXL, Warszawa 2011.
  • Metody oceny rozwoju regionalnego, [red.] D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006.
  • Problemy rozwoju regionalnego, [red.] J. Brdulak, Dom Wydawniczy „Bellona”, Warszawa 2001.
  • Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego. Diagnoza prospektywna, Olsztyn 2002.
  • Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, załącznik do uchwały nr XXXIV/474/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-537edfa6-e850-4d1b-9c00-51eaa02abc5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.