PL EN


2014 | 193 | 112-128
Article title

Modele wektorowo-autoregresyjne jako odpowiedź na krytykę strukturalnych wielorównaniowych modeli ekonometrycznych

Authors
Content
Title variants
EN
Vector Autoregression Models (VAR) - Response to Criticism Structural Econometric Models
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In seventies, structural models were subjected to the criticism more and more. In the article the author presented reasons of the criticism of structural models and theoretical bases of vector autoregression models which was introduced in article C. A. Sims in 1980. An example of using VAR models was also expressed for the modelling of macroeconomic variables. In the summary the author described defects and virtues of VAR models in the context of the structural attempt at the econometric modelling.
Year
Volume
193
Pages
112-128
Physical description
Contributors
References
 • Bagliano F.C., Favero C.A. (1998): Measuring Monetary Policy with VAR Models: An Evaluation. "European Economic Review", Vol. 42(6).
 • Barczak A.S., Biolik J. (2002): Podstawy ekonometrii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Bikker J.A. (1993): Interdependence between Germany and the Netherlands: Forecasting with VAR models. "De Economist", 141.
 • Bikker J.A. (1999): Macro-economic Forecasting for the Major Four EU Countries: A Twostep Bayesian VAR Approach. "Cahiers Economiques de Bruxelles", 162.
 • Canova F. (1995): The Economics of VAR Models. In: K. Hoover (ed.): Macroeconometrics: Tensions and Prospects. Kluwer Press, NY.
 • Canova F., Pina J. (2005): Monetary Policy Misspecification in VAR Models. In: C. Diebolt, C. Krystou (eds.): New Trends In Macroeconomics. Springer Verlag.
 • Charemza W.W., Deadman D.F. (1997): Nowa Ekonometria. PWE, Warszawa.
 • Doman M., Doman R. (2004): Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Doornik J.A., Hansen H. (2008): An Omnibus Test for Univariate and Multiwariate Normality. "Oxford Bulletin of Economice and Statisticks", Vol. 70.
 • Dudek A. (2008): Analiza współzależności kursów akcji spółek branży cukrowniczej. W: D. Kopycińska (red.): Konkurencyjność podmiotów rynkowych. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Engle R.F., Granger C.W.J. (1987): Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. "Econometrica", Vol. 55.
 • Geweke J. (1984): Inference and Causality in Economic Time Series Models. W: Z. Griliches, M.D. Intriligator: Handbook of Econometrics. Vol. 2. North-Holland, Amsterdam.
 • Harvey A.C. (1989): Forecasting Structural Time Series and the Kalman Filter. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Jadamus-Hacura M., Melich-Iwanek K. (2009): Prognozowanie rynku pracy na podstawie modeli VAR. W: A.S. Barczak (red.): Zmiany struktury zjawisk społeczno-gospodarczych na Górnym Śląsku. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Jarque C.M., Bera A.K. (1987): A Test for Normality of Observations and Regression Residuals. "International Statistical Review", 55.
 • Johansen S. (1988): Statistical Analysis of Cointegration Vectors. "Journal of Economic Dynamics and Control", 12.
 • Kusideł E. (2000): Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowanie. Absolwent, Łódź.
 • Kusideł E. (2002): Badanie ryzyka rynkowego na podstawie instrumentów polskiego rynku transakcji terminowych futures. [z:] M. Rychter. W: T. Trzaskalik (red.): Modelowanie Preferencji a Ryzyko '02. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Kwiatkowski D., Philips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. (1992): Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root. "Journal of Econometrics", Vol. 54.
 • Ljung G.M., Box G.E.P. (1978): On a Measure of a Lack of Fit in Time Series Models. "Biometrika", Vol. 65.
 • Lütkepol H. (1991): Introduction to Multiple TimeSeries Analysis. Springer Verlag, Berlin.
 • Majsterek M. (2008): Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Miczka M., Szulc W. (2011): Analiza reakcji na bodźce pomiędzy wybranymi rynkami z wykorzystaniem modelu VAR dla szeregów czasowych cen wyrobów stalowych w latach 1998-2011. Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice.
 • Osińska M., red. (2007): Ekonometria współczesna. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • Phillips P.C.B. (1986): Understanding Spurious Regressions in Econometrics. "Journal of Econometrics", Vol. 33.
 • Sims C.A. (1980): Macroeconomics and Reality. "Econometrica", Vol. 48.
 • Sturm J.E., de Haan J. (1995): Is Public Expenditure Really Productive? New Evidence for the US and the Netherlands. "Economic Modelling", (12).
 • Welfe A. (2003): Ekonometria. PWE, Warszawa.
 • [www1] http://ajae.oxfordjournals.org/content/71/2/495.extract [dostęp: 15.01.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-538707d9-40cd-471b-a022-6190a01eb76f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.