Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 166-175

Article title

Coaching - możliwość wykorzystania w edukacji

Content

Title variants

EN
Coaching – the possibility of using in education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł dotyczy wykorzystania metody coachingu przez nauczycieli w pracy z uczniami i ma na celu wyjaśnienie, czym jest ta metoda i jakie może znaleźć zastosowanie w edukacji. W tym celu przedstawiono zasady oraz model, dzięki któremu można przeprowadzić sesję coachingową z uczniem. Przedstawiony opis nie wyczerpuje jednak całej złożoności coachingu, a stanowi jedynie zarys zagadnienia i wstęp do szerszego poznania tejże metody.

Keywords

Year

Issue

2

Pages

166-175

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Berg M. E., Karlsen J. T. (2007). Mental models in project management coaching. Engineering Management Journal, nr 19 (3).
 • Brzeziński A. (2013). Coaching uczenia się, czyli pomysł na zaangażowanych uczniów. Dyrektor Szkoły, 9.
 • Brzeziński Ł. (2012). Coaching – receptą na wsparcie w biznesie i rozwój pracowniczy. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, rok V, 3 (16).
 • Brzeziński Ł. (2011). Coaching rodzicielski – sposób na bezpieczne dzieciństwo. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, rok IV, 3 (12).
 • Chung Y. B., Gfroerer M. C. A. (2003). Career coaching: practice, training, professional, and ethical issues. The Career Development Quarterly, 52 (2).
 • Dilts R. (2006). Od Przewodnika do Inspiratora. Warszawa: Wydawnictwo PINLP.
 • Król H. (2007). Proces szkolenia pracowników. W: A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 • Łychmus P. (2010).Coaching oparty na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Parsloe E. (1998). Coaching i mentoring. Warszawa: Petit.
 • Peltier B. (2005). Psychologia coachingu kadry menedżerskiej, Teoria i zastosowanie. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Rak S., Idzikowski W. (2008). Coaching wiedzy. W: K. Piechuda, M. Sobińska, Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą. Warszawa: Difin.
 • Stankiewicz J., Łychmus P. (2009). Coaching wiedzy jako metoda wspomagająca rozwijanie kompetencji i postaw pracowników organizacji opartych na wiedzy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, 12.
 • Stańczyk-Hugiert E. (2007). Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego.
 • Thorpe S., Clifford J. (2004). Podręcznik coachingu. Poznań: Rebis.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-538b2852-bd27-423c-a631-42f696a490f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.