PL EN


2013 | 168 | 218-227
Article title

Metoda pomiaru efektywności pomocy publicznej w SSE w Polsce

Content
Title variants
EN
The Method of Assessing Public Aid Effectiveness in SEZs in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Special Economic Zones (SEZ) are one of the most important instruments stimulating inflow of investors and companies assistance. Establishments having valid permission gain help from the government primarily in the form of tax exemptions. The aim of the article is to present the method of assessing economic effectiveness of public aid gained in SEZs from budget perspective as well as the achievement of SEZs objectives.
Year
Volume
168
Pages
218-227
Physical description
Contributors
References
 • Filipiak B.: Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi. Skutek kryzysu czy obiektywna konieczność? Zeszyty Naukowe PTE, Kraków 2011, nr 10.
 • Guziejewska B.: Efektywność finansów samorządu terytorialnego. "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 5-6.
 • Holtz-Eakin D.: Public Policy Toward Entrepreneurship. "Small Business Economics" 2000, Vol. 15, No. 4.
 • Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania i rozszerzania obszaru działania specjalnych stref ekonomicznych w latach 2006-2008. NIK, Bydgoszcz 2010.
 • Jarczewski W.: Pozyskiwanie inwestorów do gmin. LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Kijek T.: Efektywność wykorzystania potencjału innowacyjnego gospodarki polskiej. "Biblioteka Regionalisty" 2011, nr 11.
 • Koopmans T.C.: Activity Analysis of Production and Allocation. Wiley, New York 1951.
 • Kubin T.: Specjalne strefy ekonomiczne jako forma pomocy przedsiębiorcom ze strony państwa. W: Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce. Red. M. Kolczyński, W. Wojtasik. Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice 2010.
 • Liszkowska J.: Specjalne strefy ekonomiczne w procesie kształtowania kapitału ludzkiego. W: Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce. Red. M. Kolczyński, W. Wojtasik. Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice 2010.
 • Makieła Z.: Europark Mielec - specjalna strefa ekonomiczna w regionie podkarpackim. Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków 2003, nr 5.
 • Pawłowski J.: Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych. UŁ, Łódź 2007.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia. PWN, Warszawa 2004.
 • Sochacka-Krysiak H.: Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. W: W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych. Red. S. Wieteska, M. Wypych. UŁ, Łódź 2009.
 • Specjalne strefy ekonomiczne stan na 31 grudnia 2004 r. MGiP, Warszawa 2005.
 • The New Programming Period 2000-2006: Methodological Working Papers. Working Paper 3. Indicators for Monitoring and Evaluation: An Indicative Methodology. European Commission.
 • The New Programming Period 2007-2013, Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators. Working Document No. 2, European Commission, 2006.
 • Wystąpienie pokontrolne. KGP/41022-1/08. NIK, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-53985b66-95ee-42f5-9ce7-2f4989ae328d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.