PL EN


2014 | 199 | 46-57
Article title

Ustalanie celów i zadań za pomocą narzędzi menedżerskich online - wyniki obserwacji

Authors
Content
Title variants
EN
Goals and Tasks Setting with Online Management Tools - Results of an Observation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the results of the observation based on the system of organizational terms and management tools in transistorshead.com. The theoretical foundation for the tools is the system of organizational terms described in previous works of the author. The observation was conducted for the research how the managers behave during managing projects. The paper consists of theoretical introduction to the theory of process and resources approaches as well as results of the observation of one manager's behavior.
Year
Volume
199
Pages
46-57
Physical description
Contributors
author
References
 • Bieniok H., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, t. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Brink C., Rewitzky I., Three Dual Ontologies, "Journal of Philosophical Logic" 2002, 31.
 • El-Diraby T.A., Lima C., Feis B., Domain Taxonomy for Construction Concepts - Toward a Formal Ontology for Construction Knowledge, "Journal of Computing in Civil Engineering" ASCE, October 2005.
 • Flak O., Concept of Managerial Tools Based on the System of Organizational Terms [w:] Innovations in Management and Production Engineering, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.
 • Flak O., Konceptualizacja układu wielkości organizacyjnych [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2008.
 • Flak O., Results of the Observation of Managers Based on the System of Organizational Terms [w:] Business and Non-profit Organizations Fading Increased Competition and Growing Customers' Demands, red. A. Nalepka, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2013.
 • Flak O., Theoretical Foundation for Managers' Behavior Analysis by Graph-Based Pattern Matching, "Contemporary Management Quarterly" Uniwersytet Jagielloński.
 • Flak O., Układ wielkości organizacyjnych jako obiekt badań [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2007.
 • Flak O., Wymiary i wielkości mierzone w układzie wielkości organizacyjnych [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2010.
 • Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 • Lachiewicz S., Matejun M., Ewolucja nauk o zarządzaniu [w:] Podstawy zarządzania, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Milnier B.Z., Jewienko L.I., Rapaport W.S., Organizacja zarządzania. Podejście systemowe, PWE, Warszawa 1986.
 • Prechtl P., Wprowadzenie do filozofii języka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 • Romanowska M., Trocki M., Podejście procesowe w zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Stabryła A., Trzcieniecki J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1986.
 • Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-53d86c54-f37e-424a-8d2a-8f19244f3dd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.