PL EN


2014 | 6 Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym | 207-216
Article title

Geografia w zreformowanym liceum – doświadczenia nauczycieli z Łodzi i województwa łódzkiego

Content
Title variants
EN
Geography in reformed secondary school – experience of teachers from Łódź and Łódź Voivodeship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wprowadzanie do szkół ponadgimnazjalnych nowej podstawy programowej z przedmiotu geografia od samego początku budziło opory i było negatywnie oceniane w środowisku nauczycielskim. W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było poznanie opinii – oceny nauczycieli z województwa łódzkiego na temat nowej podstawy programowej, realizowanej w szkołach ponadgimnazjalnych. Płaszczyzny oceny dotyczyły przede wszystkim doboru i zakresu treści realizowanych na poziomie podstawowym, metod pracy oraz jej efektów. Ważnym aspektem tych badań było określenie wpływu wprowadzonych zmian programowych na rangę geografii jako przedmiotu szkolnego. W pracy zastosowano metodę wywiadu swobodnego ukierunkowanego. Zasadnicze badania przeprowadzono we wrześniu 2013 roku, a w listopadzie 2013 roku przeprowadzono badania uzupełniające, dotyczące spostrzeżeń i doświadczeń nauczycieli wynikających z realizacji programu rozszerzonego geografii. Badaniami tymi objęto głównie nauczycieli geografii z dużym doświadczeniem pedagogicznym – posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego.
EN
The recent implementation of a new secondary school curriculum in Poland which includes geography teaching program, have aroused resistance and has been negatively rated among teachers from the very beginning. This resulted in the need to examine the first consequence of the latest reform. The article aims to present the results of the research investigating teachers’ opinions on the changes in the curriculum. An important part of the research was focused on the changes in the selection and scope of the subject content at the standard level of geography education in secondary school, along with the shift in teaching methods and their effectiveness. Secondly, a fundamental aim of the research was to examine the changes in the position and rank of geography as a school subject. The oriented interview method was applied. The main part of the research was undertaken in September 2013 and a complementary research was conducted in November 2013. The study involved only the teachers with extensive professional experience (certified teachers).
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Zakład Dydaktyki Geografii
References
  • Arends, R.I. (2000). Uczmy się nauczać. Warszawa: WSiP.
  • Budnikowski, A., Dabrowski, D., Gąsior, U., Macioł, S. (2012). Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni – wyniki badania. E-mentor, 4(46), 4–17.
  • Czerny, M. (2011). Komentarz do podstawy programowej przedmiotu geografia. W: Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Warszawa: MEN, 177–194.
  • Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.
  • Marciniak, Z. (2011). O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego. W: Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Warszawa: MEN, 7–24.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5456
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-53d93396-3722-4af5-95f3-97de609bac54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.