Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 3(128) | 22–37

Article title

Postawy zawodowe nauczycieli: próba typologii

Title variants

EN
Attitudes of Polish teachers: an attempt to typify

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wstępną typologię postaw zawodowych polskich nauczycieli. Metoda analizy skupień zastosowana do danych statystycznych opisujących reprezentatywną grupę nauczycieli, obejmującą m.in. informacje dotyczące czasu pracy nauczycieli w szkole i poza szkołą, pozwoliła na wyodrębnienie pięciu grup nauczycieli. Wśród nich szczególnie ciekawa i jednocześnie trudna do opisu jest grupa nauczycieli poświęcających na pracę zawodową wyjątkowo dużo czasu (nauczyciele zapracowani). Najliczniejszą grupą nauczycieli (ponad 30% badanej populacji) stanowią nauczyciele wymagający wsparcia, o krótkim stażu i jednocześnie poświęcający pracy zawodowej stosunkowo niewiele czasu.
EN
The article documents a preliminary description of Polish teacher attitudes based on data collected from a representative sample of teachers describing their work habits and occupational experience in and out of school. Cluster analysis allowed identification of five distinct groups. Of particular note but difficult to describe in detail is the group who dedicate exceptionally long hours to work. The most numerous cluster includes those who could be described as “needing support”, who have little work experience and spend relatively little time engaged with their work.

Journal

Year

Issue

Pages

22–37

Physical description

Dates

published
2014-09-29

Contributors

 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

References

 • Caliński, T., Harabasz, J. (1974). A dendrite method for cluster analysis. Communications in Statistics, 3(1), 1–27.
 • Everitt, B., Landau, S., Leese, M. i Stahl, D. (2011). Cluster analysis (wyd. 5). New York, NY: John Willey and Sons.
 • Federowicz, M., Haman, J., Herczyński, J., Hernik, K., Krawczyk-Radwan, M., Malinowska, K., Pawłowski, M., Strawiński, P., Walczak, D. i Wichrowski, A. (2013). Czas i warunki pracy w relacjach nauczycieli. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Federowicz, M. i Strawiński, P. (2014) Struktura czasu pracy nauczyciela. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Hakanen, J., Bakker, A., i Schaudeli, A. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43, 495–513.
 • Kaufman, L. i Rousseeuw P. J. (1990). Finding groups in data: an introduction to cluster analysis. New York, NY: John Wiley and Sons.
 • Kędzierska, G. (2012). Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty – wzory – pola dyskusji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kirenko, J. i Zubrzycka-Maciąg, T. (2012). Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Nalaskowski, A. (1997). Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Poraj, G. (2009). Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pyżalski J. i Merecz D. (2010), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Kraków: Impuls.
 • Sęk, H. (2010). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Warszawa: PWN.
 • Sęk, H. i Pasikowski, T. (1996). Analiza wyników. W: Sęk, H. (red.), Wypalenie zawodowe (s. 41–74). Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke.
 • Tucholska, S. (2009). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Withers, C. S., Nadarajah, S. (2011). Unbiased estimates for linear regression with roundoff error. Probability and Mathematical Statistics, 31(2), 177–182.

Notes

http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2014/3-2-herczynski-strawinski-postawy-zawodowe-nauczycieli.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0239-6858

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-53f46d50-be0e-48a7-81b6-0613070ba191
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.