PL EN


2016 | 9 |
Article title

Plakat naukowy (poster) jako narzędzie promowania bibliotecznych konferencji oraz współczesna forma wizualizacji komunikatu naukowego

Content
Title variants
EN
Scientific poster as a tool for the promotion of library conferences and a modern form of scientific visualization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z głównych sposobów, za pomocą których Biblioteka (akademicka) ma szansę na pozytywne wykreowanie swojego wizerunku w środowisku akademickim, są inicjowane przez tę jednostkę konferencje (krajowe i zagraniczne), szkolenia oraz warsztaty. O sukcesie tych przedsięwzięć decyduje walor merytoryczny, ale także zaplecze formalno-wizualne, w tym sposoby prezentacji komunikatów naukowych. Artykuł prezentuje jedną ze współczesnych, coraz popularniejszych, form wizualizacji informacji naukowej, jaką jest plakat naukowy (poster). Specyfika konstrukcji tego narzędzia, czyli połączenie tekstu, grafiki, a także (w niektórych przypadkach) elementów multimedialnych decyduje o tym, iż w obecnej dobie „przeładowania” informacyjnego zasadność wykorzystywania tej syntetycznej formy prezentowania informacji jest uzasadniona. Począwszy od przedstawienia pierwszych form posterów, poprzez ich kompozycję i budowę, a także opis specyfiki sesji posterowych autor prezentuje własne zasady i wskazówki, według których należy konstruować poprawny pod względem graficznym plakat naukowy, który może być wykorzystywany w środowisku nie tylko bibliotecznym. Artykuł zawiera także layout (makietę – opracowanie własne), która ułatwić ma planowanie i konstruowanie tej formy prezentowania informacji.
EN
Some of the main aeras where a (university) library has a chance to create a positive impact on its image in academia are: conferences (domestic and foreign), training courses and workshops. The success of such projects is determined by their informative value, but also by their formal and visual shape, including ways of presenting scientific information. This article describes one of today's popular forms of its visualization, which is a scientific poster. The specificity of the construction of the tool, that is the combination of text, graphics, and (in some cases) multimedia elements determines that in the current era of information "overload" the use of synthetic forms of presenting information is justified. Starting with the presentation of the first forms of posters, to their composition and construction, to a description of specificity of poster sessions, the author presents his own rules and guidelines by which to construct a graphically correct scientific poster, which can be used in the environment within and beyond the library. The article also contains a layout (a model by the author), which is intended to facilitate the planning and construction of this form of presenting information.
Year
Issue
9
Physical description
Contributors
References
  • The Basics of Poster Design [online], 2016 [dostęp: 2016-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.waspacegrant.org/for_students/student_internships/wsgc_internships/posterdesign.html.
  • Czachorowski S., Plakat naukowy (poster) [online], 2016 [dostęp: 2016-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uwm.edu.pl/czachor/dyda/poster.htm.
  • Designing Communications for a Poster Fair [online], 2016 [dostęp: 2016-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.personal.psu.edu/drs18/postershow/.
  • How to Create a Research Poster : Poster Basics [online], 2016 [dostęp: 2016-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://guides.nyu.edu/posters.
  • Mandoli D. F., How to Make a Great Poster [online], 2016 [dostęp: 2016-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://my.aspb.org/members/group_content_view.asp?group=72494&id=100256&CFID=1848366&CFTOKEN=b8dff5aef9cf6bef-66707253-A5E4-E523-A33BDA4AFE480CC2.
  • Plakat naukowy [online], 2016 [dostęp: 2016-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.plakatnaukowy.cba.pl/.
  • Rozkosz E., Sesja posterowa [online], 2011 [dostęp: 2016-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://www.edukacjainformacyjna.pl/2011/05/sesja-posterowa/.
  • Sesja plakatowa. In Wikipedia [online], 2013 [dostęp: 2016-06-06]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sesja_plakatowa.
  • Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny, Warszawa 2003.
  • Welcome and creating a scientific poster [online], 2010 [dostęp: 2016-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://huttenhower.sph.harvard.edu/welcome-and-creating-scientific-poster.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-540766a9-4d4f-4074-8ed3-38973b89cf64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.