Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LIX | 31-43

Article title

Inwencja a konwencja we frazeologii odmiany artystycznej współczesnej polszczyzny

Authors

Content

Title variants

EN
Invention and convention in the fhraseology of belles-lettres style of contemporary Polish language

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przeprowadzono analizę sposobów funkcjonowania frazeologizmów w utworach współczesnych prozaików polskich: Ignacego Karpowicza, Sławomira Shutego, Joanny Fabickiej i Izabeli Sowy. Wśród zgromadzonych frazeologizmów, oprócz jednostek zgodnych z normą frazeologiczną języka polskiego, wydzielono użycia innowacyjne. Ustalono, iż frazeologia jest istotnym składnikiem współczesnych polskich tekstów literackich, służy do stylizacji, kreowania komicznego, ironicznego bądź sarkastycznego charakteru narracji. W ramach grupy innowacji frazeologicznych wyodrębniono modyfikacje polegające na zmianie płaszczyzny leksykalnej frazeologizmu (304 jednostki) oraz innowacje kontekstowe polegające na rozszerzeniu łączliwości leksykalnej frazeologizmu lub umieszczeniu frazeologizmu w nietypowym kontekście (147 jednostek). Zbadano częstotliwość występowania poszczególnych typów innowacji w utworach wymienionych pisarzy.
EN
The article is dedicated to the study of phraseological fund of novels written by Polish writers Ignacy Karpowicz, Sławomir Shuty, Joanna Fabicka and Izabela Sowa. An amount of canonical uses exhibiting no changes in the form and meaning as defined by the norm of Standard Polish and innovative uses is found out. Phraseological units are often used by authors in their works to produce a comic (including ironic and sarcastic) effect. Phraseological innovations are classified into phraseological modifications (phraseological units with changes in their lexical structure) and so called context innovations based on using phraseological units in non-typical context. The frequency of phraseological innovations usage is established.

Year

Volume

LIX

Pages

31-43

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

author
 • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Каtedra Filologii Polskiej

References

 • Bąba Stanisław, 1989, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań
 • Ignatowicz-Skowrońska Jolanta, 2008, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Szczecin
 • Fabicka Joanna, 2008, Seks i inne przykrości, Warszawa
 • Fabicka Joanna, 2004, Szalone życie Rudolfa, Warszawa
 • Fabicka Joanna, 2006a, Świńskim truchtem, Warszawa
 • Fabicka Joanna, 2006b, Tango ortodonto, Warszawa
 • Karpowicz Ignacy, 2007a, Cud, Wołowiec
 • Karpowicz Ignacy, 2006, Niehalo, Wołowiec
 • Karpowicz Ignacy, 2007b, Nowy kwiat cesarza, Warszawa
 • Pajdzińska Anna, 1993, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Lublin
 • Sowa Izabela, 2002a, Cierpkość wiśni, Warszawa
 • Sowa Izabela, 2003, Herbatniki z jagodami, Warszawa
 • Sowa Izabela, 2002b, Smak świeżych malin, Warszawa
 • Sowa Izabela, 2004, Zielone jabłuszko, Warszawa
 • Shuty Sławomir, 2002, Cukier w normie, Kraków
 • Shuty Sławomir, 2004, Zwał, Warszawa
 • Słownik frazeologiczny, 2005, PWN, red. A. Kłosińska, Warszawa

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0076-0390

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-540a5b5a-8a81-4867-a2ed-a4beaf2bf215
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.