Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(18) | 14

Article title

Obrona cywilna – instytucja wyparta przez rozwiązania w zakresie zarządzania kryzysowego?

Authors

Content

Title variants

Civil defence – institution displaced by crisis management solutions?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of the article is to analyse the institution of civil defence regarding its place in the Polish law. Having conducted a thorough analysis of the subject-matter literature and binding acts of law, similarities and differences between civil defence and crisis management are shown in the light of law in force. Firstly the origin, structure and area of operation of both institutions are presented, then the areas of life encompassing civil defence and crisis management operation are shown. Finally the considerations are carried out on the advisability to return to full civil defence rights in Poland.

Contributors

 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • 1. Borkowski Ryszard (red.), Konflikty współczesnego świata, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2001.
 • 2. I Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r., Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175.
 • 3. Jabłonowski Marek, Smolak Leszek (red.), Zarządzanie kryzysowe w Polsce, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk, 2007.
 • 4. Krynojewski Franciszek, Obrona cywilna Rzeczypospolitej Polskiej, Difin, Warszawa, 2012.
 • 5. Paździor Mariusz, Szmulik Bogumił (red.), Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2012.
 • 6. Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju, Najwyższa Izba Kontroli, nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB.
 • 7. Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi, Najwyższa Izba Kontroli, nr ewid. 148/2013/12/006/KPB.
 • 8. Rogozińska-Mitrut Joanna, Podstawy zarządzania kryzysowego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, 2010.
 • 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, Dz. U. z 2002 r., nr 96, poz. 850.
 • 10. Strategia Sprawne Państwo 2020, M. P. z 2013 r., poz. 136.
 • 11. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2002 r., nr 62, poz. 558.
 • 12. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1967 r., nr 44, poz. 220.
 • 13. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 590.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-540fc89e-38ad-425f-981d-4bdb07b555a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.