PL EN


2015 | 232 | 58-71
Article title

Wieloczynnikowa analiza wskaźników zmienności i ryzyka certyfikatów

Content
Title variants
EN
Multivariate analysis of variance and risk indicator certificates
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie zmienności i ryzyka produktów strukturyzowanych w formie certyfikatów strukturyzowanych opartych na indeksie WIG20 oraz określenie opłacalności inwestycji w certyfikaty strukturyzowane w kontekście bezpośredniej inwestycji w indeks WIG20. Jako cel artykułu przyjęto również odpowiedź na pytanie, co jest bardziej opłacalne, inwestycja w certyfikat strukturyzowany z wskaźnikiem opartym na indeksie WIG20 czy bezpośrednia inwestycja w indeks WIG20? Która inwestycja jest związana z większym ryzykiem, a która z większym zyskiem?
EN
The purpose of this article is to examine the volatility and risk of structured products in the form of structured certificates based on WIG20 and to determine the cost-effectiveness of investments in structured certificates in the context of a direct investment in an index WIG20. As the purpose of the article was adopted also the answer to the question, what is more profitable investment in structured certificate of indicator based on WIG20 or invest directly in an index WIG20? Which investment is associated with a higher risk? And which of the more profitable?
Year
Volume
232
Pages
58-71
Physical description
Contributors
References
 • Hadaś M. (2008), Klasyfikacja spółek giełdowych do portfela akcji na podstawie syntetycznych mierników rozwoju, Zarządzanie – Finanse – Ekonomia, Warsztaty doktoranckie ’07, UE, Katowice.
 • Hadaś M. (2009), Budowa nieklasycznych portfeli akcji [w:] J. Pociecha (red.), Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 3, Kraków.
 • Hadaś M. (2009a), Efektywność sieci neuronowej w analizie portfelowej na przykładzie spółek GPW w Warszawie [w:] W. Szkutnik (red.), Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i kapitałowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 57.
 • Hadaś-Dyduch M. (2013), Inwestycje alternatywne na polskim rynku kapitałowym [w:] Innowacje w finansach i ubezpieczeniach – metody matematyczne i informatyczne, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 146.
 • Hadaś-Dyduch M. (2013a), Ranking produktów strukturyzowanych wyemitowanych na polskim rynku kapitałowym w latach 2001-2010 [w:] S. Forlicz (red.), Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 2 (34), Wrocław.
 • Hadaś-Dyduch M. (2013b), Współczesne formy gospodarowania kapitałem wobec ekonomicznych zjawisk kryzysowych [w:] B. Kos (red.), Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 136.
 • Hadaś-Dyduch M. (2014), Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych, UE, Katowice.
 • Hadaś-Dyduch M. (2014a), The market for structured products in the context of inflation [w:] M. Papież, S. Śmiech (eds.), Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow (HTML), http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings.html.
 • Węgrzyn T. (2013), Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. Analiza w latach 2001–2010 [w:] J. Harasim, B. Frączek (red.), Innowacje w bankowości i finansach, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 174.
 • Węgrzyn T. (2013a), Względne tempo przyrostu wskaźników finansowych w budowie portfeli w latach 2001−2010 [w:] W. Szkutnik (red.), Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • [www 1] http://www.gpw.pl/produkty_strukturyzowane_instrumenty.
 • [www 2] http://www.gpw.pl/certyfikaty_inwestycyjne_instrumenty.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5421b400-96d6-4ffd-b85d-e14c3c6cb0b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.