Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(9) | 21-44

Article title

Wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych do usprawniania

Content

Title variants

EN
Usage of robotic rehabilitation for improvement

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Nauki medyczne oraz praktyka kliniczna coraz częściej sięgają po najnowsze rozwiązania techniczne rozszerzające możliwości terapii oraz podwyższające jej efektywność. We współczesnej rehabilitacji za jedno z takich rozwiązań uważa się wykorzystanie robotów do usprawniania pacjentów. Artykuł ma na celu przedyskutowanie możliwości zastosowań klinicznych oraz ocenę możliwych kierunków rozwoju robotyki.
EN
Medical sciences and clinical practice are increasingly turning to the latest technology expanding treatment options, and increasing its efficiency. In modern rehabilitation, usage of robots to improve patients is considered as one of such solutions. The aim of this paper is to discuss the possibility of clinical application and evaluation of the possible development directions of robotics.

Year

Issue

Pages

21-44

Physical description

Dates

printed
2013-12-06

Contributors

  • 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-544b9eaa-11dc-47a5-8d26-1f824e00facf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.