PL EN


2016 | 3(28) | 94-110
Article title

Emisje akcji a oczekiwane stopy zwrotu na rynkach globalnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarówno naukowcy, jak i praktycy rynku giełdowego często traktują aktywność w zakresie pierwszych ofert publicznych (IPO) jako wyznacznik nastrojów inwestorów i wyceny rynku. W niniejszym opracowaniu zbadano tę koncepcję na poziomie krajowym. W badaniu wykorzystano sortowanie i testy przekrojowe, aby przyjrzeć się relacji pomiędzy emisjami akcji a przyszłymi stopami zwrotu w 78 krajach w latach 1995-2015. Autorzy wykazali występującą w różnych krajach negatywną korelację w odniesieniu do emisji akcji i kształtowania się przyszłych stóp zwrotu. Rynki z dużą aktywnością w zakresie emisji akcji w przeszłości cechują się zdecydowanie niższymi stopami zwrotu niż rynki z mniejszą aktywnością w tym zakresie. Zjawisko to występuje ze szczególnym nasileniem na mniejszych rynkach, nie ma natomiast znaczenia na rynkach większych
Year
Issue
Pages
94-110
Physical description
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5477f1d2-129e-471f-87d5-9d4958405e3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.