PL EN


2017 | 3(25) | 41-58
Article title

Marketing determinants of the choice of field of studies

Content
Title variants
PL
Marketingowe determinanty wyboru kierunku studiów
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Considerations presented in this article are aimed at giving an answer to the following research question – Which elements of universities’ marketing activity influence the acquisition of students the most? The presented research question arises from the goal defined for the research which involved finding clues concerning the way of conducting marketing activities enabling the acquisition of a number of new students satisfying the strategy of a university. Additionally, the answer to the question formulated this way will be juxtaposed with new reality of the functioning of universities in Poland, which is associated with changes introduced by the Ministry of Science and Higher Education in the academic year 2016/2017. Own research was conducted on the group of almost all people (96%) who started studying at the Faculty of Sports and Tourism Management of the Academy of Physical Education in Katowice in the academic year 2016/2017. The obtained data show that among the marketing activities conducted by universities, promotion was the strongest incentive encouraging students to choose a particular university.
PL
Przedstawione w niniejszym artykule rozważania zmierzają do udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze, które brzmi: jakie elementy działalności marketingowej uczelni wyższych w największym stopniu wpływają na pozyskiwanie studentów? Przedstawione pytanie badawcze jest konsekwencją celu, jaki został postawiony przed badaniem, którym było uzyskanie wskazówek dotyczących sposobu prowadzenia działań marketingowych, umożliwiających pozyskanie liczby nowych studentów odpowiadającej strategii uczelni. Dodatkowo odpowiedź na tak postawione pytanie badawcze zestawiona zostanie z nowymi realiami funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce, które związane są ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2016/2017. Badania własne przeprowadzone zostały wśród prawie wszystkich osób (96%), które w roku akademickim 2016/2017 rozpoczęły studia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Uzyskane dane pokazują, że wśród realizowanych przez uczelnie działań marketingowych studentów do podjęcia decyzji o wyborze uczelni i wydziału w największym stopniu skłaniała promocja.
Publisher
Year
Issue
Pages
41-58
Physical description
Dates
online
2017-09
Contributors
author
author
References
 • 1. Al-Fattal, A. (2010). Understanding Student Choice of University and Marketing Strategies in Syrian Private Higher Education. Leeds: University of Leeds.
 • 2. Czubała, A., Jonas, A., Smoleń, T., Wiktor, J. (2012). Marketing usług. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • 3. Enache, I. (2011). Marketing higher education using the 7 Ps framework. Bulletin of the Transilvania. Braaov: University of Brașov, tom 4 (1).
 • 4. Kotler, P. (2005). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o.
 • 5. Gaijć, J. (2012). Importance of marketing mix in higher education institutions. Singidunum Journal, 9 (1), 29–41.
 • 6. Griffin, R. (2013). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 7. Jarecki, W. (2008). Motywy wyboru studiow i kierunku studiow wyższych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania/Uniwersytet Szczeciński, (3), 143–154.
 • 8. Jarecki, W. (2015). Motywacje przy podejmowaniu studiow wyższych ekonomicznych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 18 (3), 133–141.
 • 9. Pluta-Olearnik, M., Olearnik, J. (2015). Marketing a koncepcja biznesowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy zarządzania, finansów i marketingu, 37, 9–22.
 • 10. Pabian, A. (2002). Promocja szkoły wyższej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2 (20), 138–144.
 • 11. Pabian, A. (2008). Promocja — nowoczesne środki i formy. Warszawa: Difin.
 • 12. Pabian, A. (2012). Zrownoważony marketing szkoł wyższych. Zarządzanie marką w szkołach wyższych. Wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, (44), 57–68.
 • 13. Pawłowska, A. (2013). Jaki jest wizerunek polskich szkoł wyższych? Kampanie promocyjne uczelni. Think — Studenckie naukowe czasopismo internetowe, 1 (13), s. 30–42. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • 14. Schuller, D., Rašticova, M. (2011). Marketing Communications Mix of Universities — Communication With Students in an Increasing Competitive University Environment. Journal of Competitiveness, (3), 58–71.
 • 15. Stoner, J., Freeman, R., Gilbert, D. Jr. (2011). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Notes
EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access)
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-54976375-d8c1-4ddc-a9a3-3e52f7e39e19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.