PL EN


2018 | 1 | 185-195
Article title

Adaptacja dziecka do przedszkola – wyniki badań przeprowadzonych w Polsce i Niemczech w 2014 roku

Content
Title variants
EN
Child’s adaptation to kindergarten – results of research conducted in Poland and Germany in 2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problemu adaptacji dziecka do przedszkola. Omówione w nim zostały najważniejsze aspekty tego niezwykle istotnego dla rozwoju dziecka procesu. W artykule zaprezentowano i omówiono wyniki badań, które zostały przeprowadzone w Polsce i Niemczech w 2014 roku. Ich celem było wykazanie związku pomiędzy strategiami adaptacyjnymi, jakie stosują dzieci, podejmując rolę przedszkolaka, a działaniami rodziny i środowiska przedszkolnego, wspierającymi ich proces adaptacji.
Year
Issue
1
Pages
185-195
Physical description
Contributors
 • Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Ahnert L. (2007). Von der Mutter-Kind- zur Erzieherinnen-Kind-Bindung? W: F. Becker-Stoll, M.R. Textor (red.), Die Erzieherin-Kind-Beziehung. Berlin-Düsseldorf-Mannheim: Zentrum von Bildung und Erziehung, Cornelsen Verlag Scriptor.
 • Ahnert L. (2008). Bindungsbeziehungen außerhalb der Familie. Tagesbetreuung und Erzieherinnen-KindBindung. W: L. Ahnert (red.), Frühe Bindung. München: Reinhardt.
 • Bielecka M.J. (1999). Adaptacja dzieci w przedszkolu. Problemy Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego, 2(11).
 • Brzezińska A., Czub M., Ożadowicz N. (2012). Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego. Edukacja, 4.
 • Klim-Klimaszewska A. (2006). Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Klim-Klimaszewska A. (2010a). Trzylatek w przedszkolu: gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej. Warszawa: Erica.
 • Klim-Klimaszewska A. (2010b). Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego. Warszawa: Erica.
 • Michalak R. (2010). Adaptacja przez rozwiązywanie kryzysów rozwojowych. W: R. Michalak (red.), Adaptacja w przebiegu życia jednostki. Poznań: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy.
 • Michalak R., Misiorna E. (2006). Konteksty gotowości szkolnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Laewen H.J., Andrés B., Hédervári È. (2003). Die ersten Tage – ein Modell zur Eingewöhnung in Krippe und Tagespflege. Weinheim-Basel-Berlin: Beltz.
 • Lubowiecka J. (2000). Przystosowania psychospołeczne dziecka do przedszkola. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Ożadowicz N. (2011). Proces adaptacji dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego. Poznań: Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Rauh H. (2008). Vorgeburtliche Entwicklung und frühe Kindheit. W: R. Oerter, L. Montada (red.), Entwicklungspsychologie. Weinheim-Basel-Berlin: Beltz.
 • Stein A. (2016). Akcja adaptacja. Warszawa: Mamania.
 • Thomas A., Chess S. (1977). Temperament and development. New York: Brunner/Mazel.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-54a7ce2b-d25c-41ec-8f69-43eee21740ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.