PL EN


2015 | 232 | 124-134
Article title

Konsumenci wobec nowych trendów w konsumpcji – wyniki badań

Content
Title variants
EN
Consumers to new trends in consumption – result of research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest teoretyczno-empirycznym głosem w dyskusji nad miejscem i znaczeniem nowych trendów w konsumpcji oraz wpływem tych zjawisk na zachowania konsumentów. Współczesny konsument podąża za obserwowanymi trendami, stając się coraz bardziej konsumentem kapryśnym i wymagającym, ceniącym sobie luksus i wygodę. Jest skoncentrowany głównie na sobie i coraz bardziej mobilny, zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Czasem bywa zagubiony, mimo że jest coraz bardziej wyedukowany i świadomy. Z konsumpcji czyni swój styl życia.
EN
The article is a theoretical and empirical discussion over the place and role of new trends in consumption and the influence of these phenomena on consumers’ behaviour. Contemporary consumer, following the trends, becomes a fussy and demanding customer, who appreciates luxury and convenience. Focused mostly on themselves, he or she is more and more mobile both in real and virtual world. They tend to be confused although they are more and more educated and conscious.
Year
Volume
232
Pages
124-134
Physical description
Contributors
References
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, WN PWN, Warszawa.
 • Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej, WN PWN, Warszawa.
 • Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 (2013), GUS, Warszawa.
 • Janoś-Kresło M., Mróz B. (red.) (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Kędzior Z. (red.) (2005), Badania rynku – metody zastosowania, PWE, Warszawa.
 • Maciejewski G. (2010), Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, UE, Katowice.
 • Maciejewski G. (2014), Zachowania konsumentów w dobie postmodernizmu, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Mącik R. (red.) (2011), Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów – studium empiryczne, UMCS, Lublin.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Nunally J.C., Bernstein I.H. (1994), Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York.
 • Polak E. (2009), Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 • Polakowska-Kujawa J. (2006), Zachowania konsumenckie społeczeństw europejskich i ich uwarunkowania kulturowe [w:] J. Polakowska-Kujawa (red.), Współczesna Europa w procesie zmian, Difin, Warszawa.
 • Raaij F. van (2001), Konsumpcja postmodernistyczna [w:] M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, WN PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-54a9ed50-f7b1-4863-9122-8bb0aca97dd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.