PL EN


2014 | 62 | 1 | 53-70
Article title

SYLOGISTYKA Z TERMINAMI NEGATYWNYMI W SEMANTYCZNIE PRZEJRZYSTYM SFORMUDOWANIU

Content
Title variants
EN
SYLLOGISTIC WITH NEGATIVE TERMS IN THE SEMANTICALLY TRANSPARENT FORMULATION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper refers to the classic works of Polish authors (Dukasiewicz, SleszyWski, Zawirski) and comprises the idea of proof by ecthesis (originally formulated by Borkowski) with the use of list notation to show that the five diagrams by Euler, which provide a starting point for SleszyWski’s analysis, adequately formulate the system of syllogistic with negative terms (Iwanu` and Wedberg’s axiomatization).
PL
W artykule nawiązuje się do klasycznych prac polskich autorów (Łukasiewicz, Sleszyński, Zawirski), uwzględniając ideę dowodu przez ecthesis, sformułowanej oryginalnie przez Borkowskiego, z wykorzystaniem notacji listowej, by pokazać, że pięć diagramów Eulera, które są punktem wyjścia analizy Sleszyńskiego ujmuje adekwatnie system sylogistyki z terminami negatywnymi (aksjomatyka Wedberga-Iwanusia).
Year
Volume
62
Issue
1
Pages
53-70
Physical description
Contributors
References
 • Borkowski Ludwik: Pierwsza nowoczesna monografia o sylogistyce Arystotelesa, „Studia Logica” 5 (1957), s. 13-26.
 • Iwanuś Bogusław: Proof of Decidability of the Traditional Calculus of Names, „Studia Logica” 32 (1973), s. 131-145.
 • Kamiński Stanisław: Kwantyfikacja terminów w zdaniach logiki tradycyjnej, „Roczniki Filozoficzne” 8 (1960), z. 1, s. 5-15.
 • Lejewski Czesław: On Leśniewski's Ontology, „Ratio” (Oxford), 1(1958), s. 150-176. Wersja niemiecka: Zu Leśniewskis Ontologie, „Ratio” (Frankfurt a.M.) 1(1957/58), s. 50-78.
 • Dukasiewicz Jan: Elementy logiki matematycznej, (skrypt autoryzowany opracowany przez M. Presburgera), Warszawa 1929 [Reprint wydany przez Wydawnictwo Naukowe UAM – Poznań 2008].
 • Dukasiewicz Jan: Aristotle’s Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal Logic, Oxford: Clarendon Press 1951. Po polsku: Sylogistyka Arystotelesa, (w przekładzie Adama Chmielewskiego, z 2. wydania ang.), Warszawa: PWN 1988.
 • Suchoń Wojciech: Sylogistyka. Interpretacja zakresowa, (Seria: Dialogikon), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1996.
 • Sleszyński Jan: O logice tradycyjnej, Kraków: Towarzystwo Filozoficzne 1921.
 • Sleszyński Jan: Teoria dowodu, t. II, Kraków 1929.
 • Venn John: Symbolic Logic, London: Macmillan and Co. 1881.
 • Wojciechowski Eugeniusz: Modalny rachunek nazw, „Roczniki Filozoficzne” 58 (2010), nr 2, s. 237-254.
 • Wojciechowski Eugeniusz: Rachunek nazw z listami, „Roczniki Filozoficzne” 59(2011), nr 1, s. 35-50.
 • Zawirski Zygmunt: Logika teoretyczna, maszynopis powielany, Kraków 1938. (Biblioteka Jagiellońska).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0035-7685
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-54f3993a-543b-4e49-a3e0-7e6328908d7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.