PL EN


2010 | 6(10) |
Article title

Zawodowe zagrożenia zdrowia pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy

Content
Title variants
EN
Occupational health hazards of healthcare employees in the workplace
Languages of publication
Abstracts
PL
Pracownicy ochrony zdrowia są grupą zawodową narażaną na zagrożenia zdrowotne, których etiologia jest bezpośrednio związana z miejscem i specyfiką pracy. Ważne jest, aby pracownicy znali te zagrożenia i postępowali zgodnie z procedurami, które mają im zapobiegać lub je eliminować. W artykule przedstawiono podstawowe grupy zagrożeń zdrowotnych i czynniki, które je wywołują. W PWSZ w Legnicy w roku akademickim 2009/2010 otworzono Wydział Medyczny. Kształci się tu pielęgniarki i ratowników medycznych. Osoby te już podczas nauki narażone są na szkodliwości zawodowe i dlatego podczas zajęć dydaktycznych w szkole i na praktykach zawodowych należy kłaść duży nacisk na zapoznanie studentów z zagrożeniami i rozpocząć prewencje.
EN
Health protection employees belong to an occupational group which is exposed to the health hazard. Its aetiology is connected with the place and specificity of work. It is important for the employees to be aware of these dangers and to behave in accordance with procedures which aim at eliminating these dangers and preventing from them. This article presents some basic groups of the health hazard and some factors that cause these dangers. At Witelon University of Applied Science in Legnica in academic year 2010–2011 Faculty of Medicine was opened. Nurses and medical rescue workers are educated there. These people are at risk of the occupational exposure even during their study. Thus ( during lectures and practice ) it is advised to put an emphasis on familiarizing students with these dangers and starting the prevention.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-55017b00-5407-4c85-8d42-c9ccc00bf4af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.