PL EN


2019 | 14 | 89-99
Article title

Wykorzystywanie technologii informatycznych w rozwijaniu kompetencji twórczych studentów

Content
Title variants
EN
The use of information technology in developing of students creative competences
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Kreatywność studentów to umiejętność tworzenia i zmieniania otaczającej rzeczywistości. Na Uniwersytecie Rzeszowskim jest ona rozwijana w ramach innowacyjnego laboratorium i-Lab2. W artykule opisano założenia organizacyjne i metodologiczne laboratorium oraz przedstawiono wyniki sesji przeprowadzonych ze studentami. Nasze doświadczenia pokazują, że zastosowanie technologii informacyjnych w procesie nauczania przyczynia się do rozwoju innowacyjności i kreatywności uczestników sesji, którzy pracują nad problemem, począwszy od administrowania istniejącymi rozwiązaniami, a skończywszy na dodawaniu czegoś nowego. Sesje w i-Lab2 sprzy-jają pracy w grupach i integracji.
EN
Creativity of students is the ability to create and change the surrounding reality. At the Univer-sity of Rzeszów (Poland), it is being developed as part of the innovative i-Lab2 laboratory. The article describes the organizational and methodological assumptions of the laboratory and presents the results of the sessions carried out with the students. Our experience shows that the use of in-formation technology in the teaching process contributes to the development of innovation and creativity of session participants who work on the problem, from administering existing solutions to adding something new. Sessions in i-Lab2 support group work and integration.
Year
Volume
14
Pages
89-99
Physical description
Dates
published
2019
References
 • Blouin R.A., Riffee W.H., Robinson E.T., Beck D.E., Green C., Joyner P.U., Persky A.M., Pollack G.M., Roles of Innovation in Education Delivery, “American Journal of Pharmaceutical Edu-cation” 2009, Vol. 73, Issue 8, Article 154.
 • Długosz A., The use of the innovation laboratory in the development of creative thinking of stu-dents, “Edukacja – Technika – Informatyka” 2014, nr 5/2014-1.
 • Długosz A., The possibility of using innovation laboratory (i-Lab) in the development of creativity [In:] A. Długosz, Support for the development of creative competences, Fosze, Rzeszów 2014.
 • Ferrari A. Cachia R. & Punie Y., Innovation and Creativity in Education and Training in the EU Member States: Fostering Creative Learning and Supporting Innovative Teaching, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2009.
 • Furmanek W., Innovation in the work as the challenge of the knowledge society [In:] A. Długosz, Support for the development of creative competences, Fosze, Rzeszów 2014.
 • Kerr Ch. & Lloyd C., Pedagogical learnings for management education: Developing creativity and innovation, “Journal of Management & Organization” 2008, Vol. 14/Issue 05/November.
 • Koprowska D., Innovation Laboratory – Good Practice Guide, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2014.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J. & Wong V., Marketing. Manual European, Polskie Wy-dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Koziorowska A. & Romerowicz-Misielak M., Problemowa metoda nauczania jako forma zajęć na kierunku biotechnologia, “Edukacja – Technika – Informatyka” 2014, nr 5/2014-1.
 • Matusiak K.B., Innovation and technology transfer glossary of terms, PARP Warszawa 2008.
 • Pomykalski A., Innovation management, PWN, Warszawa–Łódź 2001.
 • Religa J. & Kacprzak M., Innovation Laboratory – Good Practice Guide, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2008.
 • Schumpeter J.A., The theory of economic development, PWN, Warszawa 1960.
 • Simmie J., Sennett J., Wood P. & Hart D., Innovation in Europe: a tale of networks, knowledge and trade in five cities, “Regional Studies” 2002, t. 36, No. 1.
 • Valgeirsdottira D., Onarheima B. & Gabrielsenb G., Product creativity assessment of innovations: considering the creative process, “International Journal of Design Creativity and Innovation” 2015, Vol. 3, No. 2.
 • Van den Bogaart A., Bilderbeek R., Schaap H, Hummel H. & Kirschner P., A computer – supported method to reveal and assess Personal Professional Theories in vocational education, “Tech-nology, Pedagogy and Education” 2016, Vol. 25, issue 5.
 • The Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, MNiSW, Departament Strategii i Rozwoju, 2008.
 • http://mfiles.pl/pl/index.php/Innowacja.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-550db9d6-7389-43ea-9dca-daa029eac94c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.