PL EN


2016 | 1-2 | 31-43
Article title

Obraz Arabów w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej w świetle Nowych Aten B. Chmielowskiego i Świata we wszystkich częściach większych i mniejszych... W.A. Łubieńskiego

Content
Title variants
EN
The Image of the Arabs in 18th-century Poland in the Light of "New Athens" by B. Chmielowski and "The World in all its Larger and Smaller Parts" by W.A. Łubieński
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The vast majority of the works concerning the image of the Islamic peoples in pre-partition Poland is based predominantly, or even exclusively, on the image of the Ottoman Turks. The following paper concerns the image of Arabs/Saracens in two 18th-century printed Polish geographical compendiums: Nowe Ateny (New Athens) by Benedykt Chmielowski, and Świat we wszystkich swoich częściach… (The World in All Its Parts…) by Władysław Aleksander Łubieński. Both these works contain some information on the Arabs/Saracens, both Medieval (7th–15th century) and Early Modern (16th–18th century). The Arabs are known to the authors not only as the ‘inventors’ of Islam, opponents of the crusaders, or nomadic brigands of the Near East, but also as poets, scientists and philosophers.
Year
Issue
1-2
Pages
31-43
Physical description
Contributors
References
 • Augustyniak Urszula, Historia Polski 1572–1795, PWN, Warszawa 2008.
 • Baronio Cesare, Roczne dzieje kościelne od narodzenia Pana y Boga Naszego Jezusa Christusa wybrane z rocznych dziejów kościelnych Cesara Baroniusza cardinała S. R. K. nazwanych Annales ecclesiastici przez. X Piotra Skargę Societatu Iesu, Kraków 1603.
 • Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, na różne tytuły, iak na classes podzielona mądrym dla memoryału, Idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki Erigowana (…), Lwów 1745.
 • Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, (…), część wtóra, Lwów 1746.
 • Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, (…), część trzecia albo suplement (…), Lwów 1754.
 • Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, (...), część czwarta a drugi suplement (…), Lwów 1756.
 • Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny, albo Akadaemia wszlekiey scyencyi pełna, wyb. i oprac. M. i J.J. Lipscy, Kraków 1966.
 • Chmielowski Benedykt, Nowe Ateny traktat Dubitantius, oprac. Jerzy Kroczak, Oficyna Wydawnicza ATUT, Bibliotheca Curiosa 3, Wrocław 2009.
 • Danecki Janusz, Podstawowe wiadomości o islamie, Dialog, Warszawa 2007.
 • Dziekan Marek, Dzieje kultury arabskiej, PWN, Warszawa 2008.
 • Elmacinus Georgius, Historia Saracenica, qua res gestae muslimorum (…), przeł. Thoma Erpennius, Lugdunum Batavorum 1625.
 • Gemelli John Francis, A Collection of Voyages and Travels, przekład anonimowy, London 1704.
 • Gemelli Giovanni Francisco, Giro del Mondo, Napoli 1708.
 • Godefroy-Demombynes Maurice, Narodziny islamu, przeł. H. Olędzka, P.I.W., Warszawa 1988.
 • Guadagnola Filippo Alkoran na wywrócenia wiary Chrześciańskiey, od Machometa spisany, Alkoranem, to iest kontradykcyami swemi własnemi wywrócony y z pocztu ksiąg boskich wypisany abo wyrzucony, przekład anonimowy, Chrystianopol 1699.
 • Herodot, Dzieje, Czytelnik, Warszawa 2006.
 • Huetius Pierre Daniele, The History of Romances, przeł. Stephen Lewis, London 1715.
 • Hitti Phillip K., Dzieje Arabów, przeł. W. Dębski, M. Skuratowicz i E. Szymański, PWN, Warszawa 1969.
 • Łubieński Władysław Aleksander, Swiat we wszystkich swoich częsciach wiekszych y mnieyszych to iest w Europie Azyi, Affryce y Ameryce, w monarchiach, królstwach, xięstawach, prowincyach, wyspach y miastach okryslony (…), Wrocław 1740.
 • Madeyska Danuta, Historia świata arabskiego: okres klasyczny od starożytności do końca epoki Umajjadów (750), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999.
 • Nosowski Jerzy, Polska literatura polemiczno-antyislamiczna XVI, XVII i XVIII w., Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1974.
 • Ogrodziński Wincenty, Joachim Benedykt Chmielowski, w: PSB t. III, s. 341–342.
 • Pilsztynowa Salomea Regina z Rusieckich, Proceder podróży i życia mego awantur, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957.
 • Polo Marco, Opisanie świata, przeł. Anna Ludwika Czerny, WAB, Warszawa 2010.
 • Radziwiłł Mikołaj Krzysztof, Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła peregrynacja do Ziemi Świętej (1582–1584), Wydawnictwo PAU, Kraków 1925.
 • Rostworowski Emmanuel, Aleksander Władysław Łubieński, w: PSB t. XXIII, s. 505–511.
 • Rycaut Paul, Monarchia turecka opisana przez Ricota Sekretarza Posła Angielskiego u Porty Ottomańskiej residuiącego z francuskiego ięzyka na polski przetłumaczona przez szlachcica polskiego y do druku podana w roku 1678, przeł. Hieronim Kłokocki, [Drukarnia Radziwiłłowska], Słuck 1678.
 • Rybicka–Nowacka Halina, Nowe Ateny Benedykta Chmielowskiego. Metoda, styl, język, PWN, Warszawa 1974.
 • Tafiłowski Piotr, Imago Turci. Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce (1453–1572), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
 • The Library of History of Diodorus Siculus, ks. V, rozdz. 41–46, w: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/5C*.html [16.11.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5515c22b-fc38-44a5-b79a-d30a707c6e9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.