Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 219-234

Article title

Urban Climate Change Governance in China 2015

Title variants

PL
Zmiany klimatyczne na obszarach zurbanizowanych w Chinach w 2015 roku

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In the last 30 years, China has experienced rapid economic development and urbanisation, which has resulted in high levels of environmental degradation and considerable pressure on the country’s infrastructure and natural resources. While China’s rate of development may be slowing down, China’s continuing commitment to considerably lowering the carbon intensity of its economy will still have a significant impact on the world’s quest to curb the proportion of climate change that is due to human induced-greenhouse gas emissions. This paper puts into context the governance challenges the nation encounters in achieving its carbon reduction goals. It identifies the characteristics of China’s municipal governance, policy design and development, and urban energy consumption as having the highest impact on the governance of climate change. It concludes there is a pressing need to further research on urban governance transitions to ascertain enabling and constraining factors to climate governance.
PL
W ciągu ostatnich 30 lat Chiny doświadczyły gwałtownego rozwoju ekonomicznego i urbanizacyjnego. Spowodowało to degradację środowiska i znaczne zużycie infrastruktury oraz surowców naturalnych. Podczas gdy chiński poziom rozwoju może spowalniać, kraj ten będzie dalej dążyć do obniżenia emisji CO2, ponieważ jego gospodarka wciąż będzie znacząco przyczyniała się do wzrostu efektu cieplarnianego. Niniejszy artykuł skupia się na wyzwaniach związanych z obniżeniem emisji dwutlenku węgla przez Chiny. Praca analizuje cechy charakterystyczne dla gospodarki miejskiej Chin, kształt polityki rozwoju i konsumpcję energii miejskiej jako czynniki mające największy wpływ na zmiany klimatyczne. W konkluzji autorki stwierdzają, że istnieje pilna potrzeba prowadzenia dalszych badań nad zmianami w zarządzaniu miast w celu określenia tych czynników, które mają największy wpływ na zmiany klimatyczne.

Journal

Year

Volume

63

Pages

219-234

Physical description

Contributors

  • City University of Hong Kong
  • Durham University, United Kingdom

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-55349ed9-868f-41b4-9e39-3c0b5079dd49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.