Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 167-176

Article title

Skuteczność wdrażania standardów kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Od stycznia 2010 r. jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zostały zobowiązane do opracowania i wdrożenia procedur systemu kontroli zarządczej. Celem artykułu jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu terytorialnego w odniesieniu do standardów tej kontroli oraz identyfikacja obszarów wymagających działań korygujących bądź naprawczych. Założony cel został zrealizowany na podstawie wyników uzyskanych podczas badania kwestionariuszowego oraz analizy literatury, aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych urzędu miasta. Efektem jest identyfikacja stanu funkcjonowania kontroli zarządczej w jst z punktu widzenia skuteczności i efektywności jej wdrożenia. Pozwoliło to sformułować opinię na temat jakości funkcjonowania kontroli zarządczej w badanej jednostce samorządu terytorialnego.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5536d5aa-819e-47b6-979e-beb0ba6761d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.