PL EN


2013 | 21 | 95-107
Article title

Komunikacyjny model przekładu tekstu prawnego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
A communicative model of a legal text translation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article constitutes an attempt at constructing a model of a legal text translation on the basis of a general scheme of linguistic communication. It takes into account the normative aspect of a legal text, as a result of which the message is received on the descriptive level, i.e. the level of language and legal regulations, as well as on the directive level, which is semantically much deeper and requires applying specific statutory interpretation rules and even validation rules in order to describe legal norms. The presented communication schemes illustrate problems which result from superseding the recipient of a normative message with a replacement recipient, i.e. a translator, who is limited – or not – by their own legal intuition, i.e. the images they have in their mind. The schemes also refer to communication limitations which arise due to the linguistic channel, i.e. the written medium, which comes as a result of the matter that undergoes translation. The schematic approach to the model allows the author to analyze the problems of untranslatability of a legal text.
Year
Volume
21
Pages
95-107
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie
References
 • Bodyńska‑‑ Kysiak, B. (2010), „Błędy językowe w tłumaczeniach tekstów prawnych, prawniczych oraz ekonomicznych. O pewnej analizie sytuacji finansowej spółki”,w: Fast, P., Świeściak, A., przy współpracy Olszy, A. (red.),Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Katowice–Częstochowa, s. 303‑‑ 308, Studia o Przekładzie, 28.
 • Bugajski, M. (2007), Język w komunikowaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dubisz, S. (red.) (2003), Uniwersalny słownika języka polskiego, t. 1‑‑ 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gizbert‑‑ Studnicki, T. (1986), Język prawny z perspektywy socjologicznej, PWN, Warszawa–Kraków.
 • Maciejewski, W. (2007), „Próba semiotycznej analizy współczesnego języka prawnego”, w: Mróz, A., Niewiadomski, A., Pawelec, M. (red.), Współczesny język prawny i prawniczy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa 20 kwietnia 2007r., wyd. by Authors, Warszawa, s. 115‑‑ 133.
 • Malinowski, A. (2006), Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, LexisNexis Polska, Warszawa.
 • Nawacka, J., Nawacki, M. (2007), „Z obserwacji nad kontekstualnym rozumieniem tekstu prawnego jako podstawą translacji”, Acta Polono‑‑ Ruthenica, XII, Olsztyn, s.145‑‑ 160.
 • Nawacki, M. (2008), „Kognicja sądu na etapie czynności wyjaśniających”, w: Nowicka, I., Czeszejko‑‑ Sochacki, M., Krysiak, A., Gałązka, M., Sadło, A., (red.), Reakcja policji na popełnione wykroczenia. Materiały pokonferencyjne, KGP, Warszawa, s. 52‑‑ 54.
 • Pieńkos, J. (2003), Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Stelmach, J., Brożek, B. (2006), Metody prawnicze, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Zboroń, H. (2000), „Współczesne doktryny filozofii gospodarczej”, w: Pogonowska, B. (red.), Elementy etyki gospodarki rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zieliński, M. (2010), Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, LexisNexis Polska, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-553dddd2-637e-441f-b391-256b5fec8134
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.