Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 1 | 101-122

Article title

Badania nad słyszeniem absolutnym u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Content

Title variants

EN
Research in Perfect Pitch in Children at Early School Age

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author presents an overview of contemporary research in perfect pitch and the absolute method, discusses results of her survey on the importance of perfect pitch in musicians, and presents results of experimental activities stimulating perfect pitch in children at early school age. The aim of the experimental research was to answer the question of whether it was possible to effectively stimulate perfect pitch abilities in children at early school age. An experimental ear training program with the use of the absolute method was directed onto children in year one of music school. The effects of the stimulation were applied to two control groups trained by using the relative mFollowing the study, it was found that: perfect pitch can be shaped in a conscious way; the ability develops primarily in early childhood; the process of forming the capacity for absolute hearing begins with memorizing the seven standard pitches of the diatonic scale of C major. The research also confi rmed a high attractiveness of perfect pitch for professional musicians and proved that the ability to consciously stimulate the capacity for absolute hearing in children aged 7–8 years speaks for the use of the absolute method in the initial stage of studies in music schools.

References

 • Delecka-Bury Alicja, Przygotowanie muzyczne przyszłych nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2006, nr 4, s. 12–31.
 • Frołowicz Elżbieta, Aktywny uczeń w świecie muzyki. Propozycje dla nauczycieli, Gdańsk 2008.
 • Frołowicz Elżbieta, Skuteczność dydaktyczna procesu nauczania przedmiotu „Nauka o muzyce” w średnim szkolnictwie muzycznym Polski Północnej, maszynopis pracy doktorskiej, WSP Bydgoszcz 1997.
 • Gembris Heiner, The Development of Musical Abilities, w: MENC Handbook of Musical Cognition and Development, red. Richard Colwell, New York 2006.
 • Gordon Edwin E., Podstawowa miara słuchu muzycznego i średnia miara słuchu muzycznego. Testy uzdolnień muzycznych dla dzieci w wieku 5–9 lat. Podręcznik, Warszawa 1999.
 • Jankowski Wojciech, Dlaczego z muzyką w szkole są kłopoty? Wybór prac diagnostycznych, informacyjnych i porównawczych, Warszawa 2006.
 • Kamińska Barbara, Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży — ich poziom, rozwój i uwarunkowania, Warszawa 1997.
 • Konaszkiewicz Zofia, Edukacja muzyczna w Polsce — samotna wyspa czy integralny element lądu wychowania, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2008 nr 2, s. 4–15.
 • Przychodzińska Maria, Edukacja muzyczna dziś. Idee — pytania — niepokoje, w: Edukacja muzyczna, vol. 1 nr 1, Lublin 2005, s. 7–38.
 • Rakowski Andrzej (oprac.), Podstawowe uwarunkowania dostępu dzieci i młodzieży do kultury muzycznej, wersja skrócona, Zeszyty Naukowe 12, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1984.
 • Rakowski Andrzej, Powszechna edukacja muzyczna — historia narodowego niepowodzenia, w: Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje, Warszawa 2010, s. 119–129.
 • Standardy edukacji kulturalnej. Materiały do konsultacji środowiskowych, red. Andrzej Białkowski, Warszawa 2008.
 • Suświłło Małgorzata, Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej, Olsztyn 2001.
 • Weiner Agnieszka, Test Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych. Podręcznik, Lublin 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5545ba5b-de5b-454b-a995-30176bf61627
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.