PL EN


2014 | 167 | 43-53,
Article title

Konsekwencje przemian demograficznych w świetle adekwatności i stabilności systemów emerytalnych

Content
Title variants
EN
The Consequences of Demographic Change in the Light of Adequacy and Sustainability of Pension Systems
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The challenges posed by demographic changes such as increase of old-age dependency ratio and change of the proportion between working and retirement period can affect the stability of pension systems. The aim of this paper is to present: 1. The impact of population ageing on stability and sustainability of pension system in Poland, 2. The impact of pensions reforms conducted over the last twenty years on stability and sustainability of pension systems in Poland and other European countries.
Year
Volume
167
Pages
43-53,
Physical description
Contributors
References
 • G. Lanzieri: The Greying of the Baby Boomers. A Century-Long View of Ageing in European Populations. "Statistics in Focus" 2011, No. 23.
 • A. Abramowska-Kmon: O nowych miarach zaawansowania starzenia się ludności. "Studia Demograficzne" 2011, nr 1(159).
 • N. Nimwegen, R. Erf: Demography Monitor 2008. Demographic Trends, Socio-Economic Impacts and Policy Implications in the European Union. Report no. 82. KNAW Press, Amsterdam 2010.
 • D. Holzer- -Żelażewska, K. Tymicki: Cohort and Period Fertility of Polish Women, 1945-2008. "Studia Demograficzne" 2009, nr 1 (155), s. 48-69.
 • P. Strzelecki: Czy Polska jest skazana na spadek podaży pracy w przyszłości? - wyniki analizy wrażliwości założeń prognoz długookresowych. Zeszyty Naukowe ISiD nr 24, SGH, Warszawa 2012.
 • U. Sztanderska: Przyczyny wczesnej dezaktywacji zawodowej i emerytalnej osób ubezpieczonych w ZUS. W: MPiPS: Dezaktywacja osób w wieku okołoemerytalnym. Warszawa 2008, s. 21.
 • P. Nasiński: Symulacje wpływu podwyższenia wieku emerytalnego na sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wysokość przyszłych emerytur. System emerytalny - problemy na przyszłość. Materiały z seminariów ZUS. ZUS, Warszawa 2011.
 • A. Pleśniak: Hojność systemu emerytalnego a oszczędzanie na starość. "Polityka Społeczna" 2011, numer specjalny: Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie, cz. I, s. 5-7.
 • U. Kalina-Prasznic: Systemy emerytalne w warunkach kryzysów - między państwem a rynkiem. W: Globalization, European Integration and Economic Crisis. Red. J. Kundera. Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: E-monografia 2011, nr 9, s. 693-704.
 • M. Borella, E. Fornero: Adequacy of Pension Systems in Europe: an Analysis Based on Comprehensive Replacement Rates. ENEPRI Research Report 2009, No. 68.
 • E. Whitehouse, A. D'Addio, R. Chomik, A. Reilly: Two Decades of Pension Reform: What has been Achieved and What Remains to be Done? The Future of Pensions and Retirement Income. "Geneva Papers" 2009, No. 34, s. 515-535; E. Whitehouse: Life-Expectancy Risk and Pensions: Who Bears the Burden? "OECD Social, Employment and Migration Working Papers" 2007, No. 60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-555b17d0-6df2-4d8d-bc21-9573fa19591d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.